Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt - Khóa học Thực hành kê khai thuế GTGT & Quyết toán thuế TNCN, TNDN | Edu2Review

Khóa học Thực hành kê khai thuế GTGT & Quyết toán thuế TNCN, TNDN

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ:
– Nắm được các luật thuế GTGT, TNCN, TNDN, các văn bản, nghị định thông tư hướng dẫn về kê khai & quyết toán thuế.
– Sử dụng tốt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của cơ quan thuế để thực hành kê khai thuế GTGT và quyết toán các loại thuế TNCN, TNDN…
– Thực hiện việc kê khai và nộp thuế GTGT đúng quy định
– Thực hiện việc kê khai và quyết toán thuế TNCN, TNDN đúng quy định
– Được giải đáp các thắc mắc về Kế toán, thuế…

Nội dung khóa học

  1. Luật thuế GTGT, TNCN, TNDN

  2. Các văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn về kê khai và quyết toán thuế

  3. Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu (Đối với doanh nghiệp mới thành lập)

  4. Hướng dẫn download và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

  5. Thực hành kê khai thuế GTGT

  6. Thực hành kê khai và quyết toán thuế TNCN, TNDN

  7. Hồ sơ kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN,TNDN

  8. Giải đáp các thắc mắc về Kế toán, thuế …

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Dịch vụ Kế toán Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp Ngân Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá