Đại học Công nghiệp Vinh | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đại học Công nghiệp Vinh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

8 khóa học

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
1 tháng

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
1 tháng

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm
1 tháng

Quản lý Công nghiệp

Quản lý công nghiệp
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm