Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

4 đánh giá
(84) 280.64768
Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên
Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên
Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

Đánh giá

Viết đánh giá

6.8

tuyệt vời
Tổng 4 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Chương trình

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Đại học Quản trị kinh doanh

Ngành

Đại học Quản trị kinh doanh

Tài chính doanh nghiệp

Đại học Tài chính doanh nghiệp

Ngành

Đại học Tài chính doanh nghiệp

Kinh tế nông nghiệp và PTNT

Đại học Kinh tế nông nghiệp

Ngành

Đại học Kinh tế nông nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp

Đại học Kinh tế - Quản lý

Ngành

Đại học Kinh tế - Quản lý

Kế toán-kiểm toán

Đại học Kế toán

Ngành

Đại học Kế toán

Ngân hàng

Đại học Kinh tế - Quản lý

Ngành

Đại học Kinh tế - Quản lý

Tài chính-ngân hàng

Đại học Tài chính Ngân hàng

Ngành

Đại học Tài chính Ngân hàng

Thương mại quốc tế

Đại học Kinh doanh thương mại

Ngành

Đại học Kinh doanh thương mại

Quản trị marketing

Đại học Marketing

Ngành

Đại học Marketing

Kế toán tổng hợp

Đại học Kế toán

Ngành

Đại học Kế toán

Luật kinh doanh

Đại học Luật Kinh doanh

Ngành

Đại học Luật Kinh doanh
 

Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên (TUEBA) được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại hai khoa: Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhằm sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý trong Đại học Thái Nguyên.

Cơ cấu tổ chức của Trường gồm Hội đồng trường, Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng), 08 phòng chức năng, 07 Khoa chuyên môn, 05 Trung tâm, 01 Viện Nghiên cứu và các Tổ chức Đoàn thể. Tính đến tháng 12 năm 2016, tổng số cán bộ viên chức của Nhà trường là 492 người, trong đó có 345 giảng viên bao gồm 10 phó giáo sư, 35 tiến sĩ và 264 thạc sĩ.

Toàn cảnh trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức đào tạo ở cả ba bậc: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với 02 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ, 03 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ và 7 ngành với 27 chương trình đào tạo bậc đại học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với nhiều đối tác như Trung Quốc, Philipines, Hàn Quốc… Quy mô đào tạo tính đến tháng 12/ 2016 gồm có 52 nghiên cứu sinh, 710 học viên cao học và 6883 sinh viên đại học các hệ.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Đội ngũ giảng viên

Hiện tại nhà trường có 489 cán bộ viên chức với 349 giảng viên, trong đó có 6 Phó giáo sư (PGS), 27 Tiến sĩ (TS) các ngành (Nếu tính cả các PGS, TS kinh tế cơ hữu thuộc Đại học Thái Nguyên, Nhà trường có 7 PGS, 36 TS) và 178 Thạc sỹ (ThS) (trên 60% giảng viên có trình độ Sau đại học) và 61 giảng viên đang làm việc nghiên cứu sinh (NCS) ở trong và ngoài nước.

Nhà trường tạo mọi điều kiện để các giảng viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2004 đến nay, Nhà trường đã cử 302 lượt cán bộ đi đào tạo trong nước, trong đó có 79 người làm NCS, 223 người học cao học. Nhà trường đã tuyển chọn và cử 61 giảng viên đi học nước ngoài, trong đó có 26 NCS, 35 giảng viên đi đào tạo cao học bằng ngân sách Nhà nước và các học bổng do nước ngoài tài trợ, cử được 430 lượt cán bộ đi tập huấn ngắn hạn trong nước. Ngoài ra, Nhà trường còn cử 406 lượt cán bộ giảng viên tham gia bồi dưỡng tiếng Anh, trong đó có 41 giảng viên được bồi dưỡng ở nước ngoài.

Cơ sở vật chất

Nhà trường luôn quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường:

  • Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tọa lạc trên diện tích 21,47ha
  • Giảng đường khang trang, đầy đủ trang thiết bị và được phủ sóng WIFI 24/7
  • Thư viện hiện đại, đầy đủ tài liệu phục vụ sinh viên
  • Hội trường đa năng rộng dãi, đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng

Sứ mạng

Nhà trường có sứ mạng là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ”.

Buổi chào đón tân sinh viên khóa 15 của trường

Tầm nhìn

Về tầm nhìn, đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là trường Đại học định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín, thương hiệu và chất lượng, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể

Xây dựng Trường đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh trở thành Trường Đại học uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong khu vực; Một số lĩnh vực sánh ngang với các Trường Đại học hàng đầu trong cả nước và khu vực ASEAN có cùng lĩnh vực hoạt động.

Mục tiêu cụ thể

Xây dựng môi trường đào tạo thân thiện, lấy người học làm trung tâm, chú trọng đến chất lượng đào tạo; xây dựng và phát huy các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nhất là cộng đồng doanh nghiệp làm nền tảng cho hình thức đào tạo lý thuyết kết hợp với thực tiễn;

Đảm bảo kiến thức, chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức của người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, từng bước đáp ứng được nhu cầu trong hội nhập lao động thuộc khu vực ASEAN;

Các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao, được áp dụng vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, làm nền tảng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của Nhà trường;

Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, cập nhật được kiến thức tiên tiến trên thế giới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam;

Xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hội nhập quốc tế;

Sắp xếp lại bộ máy và nhân sự theo hướng gọn nhẹ, năng động, phát huy được tinh thần làm chủ, tự giác, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường;

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong nhà trường, huy động sự tham gia chủ động, tích cực của đội ngũ giảng viên, cán bộ phục vụ đào tạo vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường;

Các nguồn lực tài chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù; Tăng quy mô các nguồn thu của Trường, tiến tới đạt được sự tự chủ về tài chính của trường đại học, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trường; Huy động mọi nguồn lực tạo nguồn tài chính đủ để đảm bảo chủ động thực hiện các dự án phát triển Nhà trường;

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị trong trường, xây dựng môi trường làm việc, học tập dân chủ, kỷ cương, văn minh, hiện đại thu hút được các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Nguồn: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Địa điểm