Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên | Edu2Review

Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Ngành

Tài chính doanh nghiệp

Kinh tế nông nghiệp và PTNT

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp và PTNT

Ngành

Kinh tế nông nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp

Kinh tế - Quản lý

Kế toán Doanh nghiệp

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Kế toán-kiểm toán

Kế toán

Kế toán-kiểm toán

Ngành

Kế toán

Ngân hàng

Kinh tế - Quản lý

Ngân hàng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Tài chính-ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính-ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Thương mại quốc tế

Kinh doanh thương mại

Thương mại quốc tế

Ngành

Kinh doanh thương mại

Quản trị marketing

Marketing

Quản trị marketing

Ngành

Marketing

Kế toán tổng hợp

Kế toán

Kế toán tổng hợp

Ngành

Kế toán

Luật kinh doanh

Luật Kinh doanh

Luật kinh doanh

Ngành

Luật Kinh doanh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm