Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đại Học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

11 khóa học

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp
1 tháng

Kinh tế nông nghiệp và PTNT

Kinh tế nông nghiệp
1 tháng

Kế toán Doanh nghiệp

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Kế toán-kiểm toán

Kế toán
1 tháng

Ngân hàng

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Tài chính-ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Thương mại quốc tế

Kinh doanh thương mại
1 tháng

Quản trị marketing

Marketing
1 tháng

Kế toán tổng hợp

Kế toán
1 tháng

Luật kinh doanh

Luật Kinh doanh
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm