Điện ảnh ABV - Khóa học Biên kịch điện ảnh & nghệ thuật viết kịch bản | Edu2Review

Khóa học Biên kịch điện ảnh & nghệ thuật viết kịch bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ đạo diễn, biên kịch

Tổng quan khóa học

Khóa học Biên kịch dành cho các bạn

 • Có ngày sinh trước 01.01.2002
 • Muốn tìm hiểu về viết kịch bản nói chung
 • Mong muốn tham gia viết kịch bản phim ngắn, phim truyền hình
 • Phóng viên báo chí, nhà văn

Tham gia khóa học, học viên có cơ hội

 • Lĩnh hội kiến thức căn bản về viết kịch bản điện ảnh
 • Học cách viết kịch bản theo quy chuẩn quốc tế
 • Hoàn thành kịch bản cá nhân dưới sự hướng dẫn của giảng viên
 • Xem phim và giao lưu với các nhà làm phim nổi tiếng
 • Học cách tiếp cận, chào hàng kịch bản tới các nhà sản xuất
 • Được giấy chứng nhận do Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD – Hội điện ảnh Việt Nam cấp

Nội dung khóa học Biên kịch

 • Quy tắc chung về biên kịch điện ảnh
 • Các thể loại kịch bản khác nhau (điện ảnh, truyền hình, TVC…)
 • Cách trình bày viết kịch bản theo chuẩn Hollywood
 • Viết Synopsis, Treatment
 • Bố cục kịch bản
 • Cấu trúc 3 hồi, 8 phân đoạn
 • Cách tìm và phát triển ý tưởng
 • Cách viết thoại
 • Xây dựng nhân vật
 • Phân tích phim
 • Hoàn thành kịch bản cuối khóa

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Điện ảnh ABV

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá