Điện ảnh ABV - Khóa học Nghiệp vụ đạo diễn | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ đạo diễn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ đạo diễn, biên kịch

Thời lượng

12 buổi

Tổng quan khóa học

Nội dung khóa học Đạo diễn:

Lớp học nghiệp vụ đạo diễn về phim truyện sẽ tập trung vào công tác đạo diễn thông qua các tình huống cụ thể, bao gồm:

  • Dàn cảnh hiện trường
  • Chỉ đạo diễn xuất
  • Kỹ năng xử lý từ khi nhận kịch bản, break-down kịch bản
  • Các kỹ năng làm việc với quay phim, thiết kế mỹ thuật, âm thanh
  • Tư duy dựng ngay từ trên hiện trường
  • Thực hành các tình huống ngay tại lớp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Điện ảnh ABV

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá