Trường cao đẳng Đại Việt | Edu2Review

Trường cao đẳng Đại Việt

1 đánh giá
7.0
Khá
1 đánh giá

Chương trình

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm