Trường cao đẳng Đại Việt | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường cao đẳng Đại Việt

7.0
Khá
1 đánh giá

Chương trình

3 khóa học

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Chi tiết từ học viên

Hiền Đặng
Hiền Đặng
 

Cao Đẳng Cho Người Việt

Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

Ưu điểm

Môi trường rất năng động với các hoạt động ngoại khoá của nhà trường và các câu lạc bộ liên tục được diễn ra và tổ chức, tạo điều kiện cho sinh viên .

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất khá khiêm tốn, đội ngũ giáo viên trẻ năng động giàu nhiệt huyết tuy nhiên có thể sẽ không nhiều kinh nghiệm được như các giảng viên giàu kinh nghiệm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn muốn thêm năng động, đây cũng chính là nơi bạn nên cân nhắc, bạn sẽ được học, được trải nghiệm, rèn luyện trong thời sinh viên của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm