Family English Center | Edu2Review

Family English Center

13 đánh giá
9.3
Xuất sắc
13 đánh giá

Khóa học

Luyện giọng 1

Giao tiếp
24 buổi
1.100.000đ
1.000.000đ
1.100.000đ
1.000.000đ

Luyện giọng 1

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

24 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
1.100.000đ
1.000.000đ

Chương trình

- Đối tượng: Dành cho học viên muốn củng cố nền tảng căn bản trong giao tiếp.

- Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục, loại bỏ nỗi sợ tiếng anh .

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói tiếng anh.

- Mô tả khóa học: Đọc và viết được phiên âm tất cả các từ. Phân biệt được 3 loại âm "ơ"; Chỉnh được âm "th"; "p,b"; "s"; "sh". Hình thành ngữ điệu theo quy tắc. Lấy lại nền tảng ngữ pháp và từ vựng cơ bản.

Nhận tư vấn

Phản Xạ 1

Giao tiếp Cơ bản
48 buổi
2.450.000đ
2.350.000đ
2.450.000đ
2.350.000đ

Phản Xạ 1

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

48 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.450.000đ
2.350.000đ
Nhận tư vấn

Phản Xạ 2

Giao tiếp Trung cấp
48 buổi
2.450.000đ
2.350.000đ
2.450.000đ
2.350.000đ

Phản Xạ 2

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

48 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.450.000đ
2.350.000đ
Nhận tư vấn

Phản Xạ 3

Giao tiếp Nâng cao
40 buổi
3.550.000đ
3.450.000đ
3.550.000đ
3.450.000đ

Phản Xạ 3

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

40 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.550.000đ
3.450.000đ
Nhận tư vấn

Phản Xạ 4

Giao tiếp Nâng cao
40 buổi
3.850.000đ
3.750.000đ
3.850.000đ
3.750.000đ

Phản Xạ 4

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

40 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.850.000đ
3.750.000đ
Nhận tư vấn

Cấp Tốc: 3 level

Giao tiếp
7 buổi
2.200.000đ
2.100.000đ
2.200.000đ
2.100.000đ

Cấp Tốc: 3 level

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

7 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.200.000đ
2.100.000đ

Chương trình

Đối tượng: Dành cho học viên muốn gia tăng phản xạ của mình trong thời gian ngắn (chuyên dành cho người không có thời gian nhiều để có thể tham gia khoá dài hạn).

Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục và loại bỏ nỗi sợ tiếng anh.

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt.

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói tiếng anh.

Mô tả khóa học: Học liên tục trong 7 ngày, 1 buổi học 3 tiếng, lớp tối đa 10 học viên.

Nhận tư vấn

VIP 1 – Nhân viên văn phòng + Kinh doanh (Việt Nam)

Giao tiếp
12 buổi
7.500.000đ
7.400.000đ
7.500.000đ
7.400.000đ

VIP 1 – Nhân viên văn phòng + Kinh doanh (Việt Nam)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
7.500.000đ
7.400.000đ

Chương trình

Đối tượng: Dành cho học viên muốn gia tăng phản xạ của mình trong thời gian ngắn.

Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục và loại bỏ nỗi sợ tiếng anh.

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt.

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói tiếng anh.

Mô tả khóa học: Bạn sẽ tương tác 1 – 1 với giáo viên Việt theo lộ trình soạn riêng cho bạn.

Nhận tư vấn

VIP 2 – Nhân viên văn phòng + Kinh doanh (Bản Xứ)

Giao tiếp
8 buổi
12.500.000đ
12.400.000đ
12.500.000đ
12.400.000đ

VIP 2 – Nhân viên văn phòng + Kinh doanh (Bản Xứ)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

8 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
12.500.000đ
12.400.000đ

Chương trình

Đối tượng: Dành cho học viên muốn gia tăng phản xạ của mình với giáo viên bản xứ ANH, MỸ trong thời gian ngắn.

Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục và loại bỏ nỗi sợ tiếng anh.

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt.

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói
tiếng anh.

Mô tả khóa học: Bạn sẽ tương tác 1 – 1 với giáo viên ANH, MỸ theo lộ trình soạn riêng cho bạn.

Nhận tư vấn

Ngữ Pháp

Giao tiếp
16 buổi
900.000đ
800.000đ
900.000đ
800.000đ

Ngữ Pháp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

16 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
900.000đ
800.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
9.1
Quan tâm học viên
9.5
Hài lòng về học phí
9.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.5
Giáo viên
9.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
9.1
Quan tâm học viên
9.5
Hài lòng về học phí
9.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.5

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay