Family English Center

Family English Center

13 đánh giá
0838 27 0505
9.4
Xuất sắc
13 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
9.1
Quan tâm học viên
9.5
Hài lòng về học phí
9.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.5
Giáo viên
9.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.2
Thực hành kỹ năng
9.4
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.4
Số lượng học viên
9.1
Quan tâm học viên
9.5
Hài lòng về học phí
9.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.5

Khóa học

Luyện giọng 1

Giao tiếp
24 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
1.100.000đ
1.000.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

1.100.000đ
1.000.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

24 buổi
Học phí
1.100.000đ
1.000.000đ

Chương trình

- Đối tượng: Dành cho học viên muốn củng cố nền tảng căn bản trong giao tiếp.

- Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục, loại bỏ nỗi sợ tiếng anh .

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói tiếng anh.

- Mô tả khóa học: Đọc và viết được phiên âm tất cả các từ. Phân biệt được 3 loại âm "ơ"; Chỉnh được âm "th"; "p,b"; "s"; "sh". Hình thành ngữ điệu theo quy tắc. Lấy lại nền tảng ngữ pháp và từ vựng cơ bản.

Đặt chỗ ngay

Phản Xạ 1

Giao tiếp Cơ bản
48 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
2.450.000đ
2.350.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.450.000đ
2.350.000đ

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

48 buổi
Học phí
2.450.000đ
2.350.000đ
Đặt chỗ ngay

Phản Xạ 2

Giao tiếp Trung cấp
48 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
2.450.000đ
2.350.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.450.000đ
2.350.000đ

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

48 buổi
Học phí
2.450.000đ
2.350.000đ
Đặt chỗ ngay

Phản Xạ 3

Giao tiếp Nâng cao
40 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
3.550.000đ
3.450.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.550.000đ
3.450.000đ

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

40 buổi
Học phí
3.550.000đ
3.450.000đ
Đặt chỗ ngay

Phản Xạ 4

Giao tiếp Nâng cao
40 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
3.850.000đ
3.750.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

3.850.000đ
3.750.000đ

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

40 buổi
Học phí
3.850.000đ
3.750.000đ
Đặt chỗ ngay

Cấp Tốc: 3 level

Giao tiếp
7 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
2.200.000đ
2.100.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

2.200.000đ
2.100.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

7 buổi
Học phí
2.200.000đ
2.100.000đ

Chương trình

Đối tượng: Dành cho học viên muốn gia tăng phản xạ của mình trong thời gian ngắn (chuyên dành cho người không có thời gian nhiều để có thể tham gia khoá dài hạn).

Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục và loại bỏ nỗi sợ tiếng anh.

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt.

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói tiếng anh.

Mô tả khóa học: Học liên tục trong 7 ngày, 1 buổi học 3 tiếng, lớp tối đa 10 học viên.

Đặt chỗ ngay

VIP 1 – Nhân viên văn phòng + Kinh doanh (Việt Nam)

Giao tiếp
12 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
7.500.000đ
7.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

7.500.000đ
7.400.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 buổi
Học phí
7.500.000đ
7.400.000đ

Chương trình

Đối tượng: Dành cho học viên muốn gia tăng phản xạ của mình trong thời gian ngắn.

Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục và loại bỏ nỗi sợ tiếng anh.

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt.

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói tiếng anh.

Mô tả khóa học: Bạn sẽ tương tác 1 – 1 với giáo viên Việt theo lộ trình soạn riêng cho bạn.

Đặt chỗ ngay

VIP 2 – Nhân viên văn phòng + Kinh doanh (Bản Xứ)

Giao tiếp
8 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
12.500.000đ
12.400.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

12.500.000đ
12.400.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

8 buổi
Học phí
12.500.000đ
12.400.000đ

Chương trình

Đối tượng: Dành cho học viên muốn gia tăng phản xạ của mình với giáo viên bản xứ ANH, MỸ trong thời gian ngắn.

Phương pháp giảng dạy: PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

Trung tâm kết hợp giữa: Lớp Phản Xạ - Lớp Thực Hành – Câu Lạc Bộ Hàng Tuần

+ Lớp Phản Xạ: Tạo cho bạn một môi trường tiếng anh rất đặc biệt, hào hứng và hiệu quả. Bạn sẽ phải thực hành tiếng anh rất nhiều trong một bài giảng.

Giúp bạn tăng khả năng phản xạ liên tục và loại bỏ nỗi sợ tiếng anh.

+ Lớp thực hành: Củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ, giúp bạn giải đáp thắc mắc.

+ Câu lạc bộ: Tổ chức chủ nhật hàng tuần tại Cooffe – Công Viên – Phượt.

Giao lưu kết bạn, tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Môi trường tiếng anh thực tế giúp bạn tự tin hơn. Chơi các trò chơi bổ ích khuyến khích bạn mạnh dạng nói
tiếng anh.

Mô tả khóa học: Bạn sẽ tương tác 1 – 1 với giáo viên ANH, MỸ theo lộ trình soạn riêng cho bạn.

Đặt chỗ ngay

Ngữ Pháp

Giao tiếp
16 buổi
Đặt chỗ với
Edu2review
900.000đ
800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

900.000đ
800.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

16 buổi
Học phí
900.000đ
800.000đ
Đặt chỗ ngay

Giới thiệu

Thân gửi các bạn đang bơ vơ vật lộn trên con đường chinh phục tiếng Anh.

Chào bạn, khi viết bức tâm thư này, tôi mong bạn sẽ thật sự đọc nó như bức thư từ một người bạn.

Có thể chúng ta chưa bao giờ có dịp gặp mặt nhưng tôi lại muốn chia sẻ với bạn những điều chân thành nhất. Cho nên, để chúng ta có thể ngay lập tức cảm thấy thân quen như hai người bạn, tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi tên là Trần Thuỷ - CEO Family English Club.

Tôi có một ước mơ to lớn, đó là giúp cho những bạn từng rơi vào hoàn cảnh bế tắc và bơ vơ giống như tôi khi bắt đầu học tiếng Anh có thể tìm được điểm tựa chắp cánh cho ước mơ của mình.

Thời thơ ấu của tôi cũng giống như các bạn, môn học tiếng Anh ở trường luôn luôn bắt đầu bằng một tá các công thức về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và bài đọc đến bài nghe sơ sài giản dị, đến kì thi thì tất cả kiến thức chúng ta có cũng đều được kiểm tra trên giấy, không hề có bất cứ một hoạt động nghe nói nào.

Đến sau này khi bắt đầu vào năm nhất đại học, tôi có cơ hội được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, mặc dù tôi khá tự tin với khả năng tiếng Anh của mình, nhưng bản thân tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn trong những câu giao tiếp đơn giản nhất khiến người bản xứ không hiểu và bản thân tôi khá là lúng túng. Từ đó tôi mới hiểu một điều rằng Tiếng Anh thực chiến (tiếng Anh nghe nói rất quan trọng).

Tôi cũng đã từng có khoảng thời gian vật vã với việc phát âm tiếng anh của mình, tôi luôn cố gắng phát âm giống người bản xứ nhưng không thể trôi chảy lưu loát, cộng thêm một sự khó khăn rất lớn khi lúc đó tôi phải dịch những ý nghĩ trong đầu tôi từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Hơn nữa, tôi khá là nhút nhát. Mỗi khi thấy người nước ngoài nói chuyện với nhau, tôi đều ghé tai vô nghe vì tôi rất muốn biết họ đang nói gì. Tôi nhớ có một lần đang đi trên đường, có hai vợ chồng người bản xứ hỏi tôi giúp họ mua một số món đồ lưu niệm, vậy mà lúc đó khuôn mặt tôi đỏ gay gắt, tôi nói ấp úng không ra tiếng, lúc đó tôi chỉ nghĩ tại sao họ lại hỏi tôi, và rồi tôi thao thức.

Tôi quyết tâm chinh phục con đường tiếng Anh của mình bằng mọi giá, tất cả chỉ xuất phát từ một sự tự ái nhỏ của bản thân. Tôi mua sách thêm về học, phấn đấu, vật lộn, rèn luyện để được như ngày hôm nay.

Bản thân tôi rất rất hiểu cảm giác của bạn và tôi luôn mong ước rằng, một lúc nào đó trong cuộc đời, cũng sẽ luôn có một người ở bên cạnh bạn, hỗ trợ bạn, nâng đỡ từng bước chân của bạn, và khi đến với Family English Club, bạn không chỉ có một, mà bạn sẽ có rất rất nhiều người. Bởi vì đơn giản, chúng ta là một gia đình, tuy không cùng chung nhịp đập con tim, nhưng lại cùng chung một nhịp thở, một ước mơ.

Family English Club là đứa con tâm huyết mà tôi có, tổng hợp những phương pháp dạy và học đã được kiểm chứng bởi những con người thành công. Nhằm hỗ trợ cho bạn tốt nhất theo đúng nghĩa một Gia đình, ngoài thời gian trên lớp bạn cũng sẽ được hỗ trợ bằng những hoạt động ngoại khoá, chuyến đi phượt cùng với người nước ngoài và biết đâu, trên những hành trình đó, bạn sẽ tìm được một nửa của mình, hoặc những người bạn thân, một tri ân, tri kỷ thì sao?

Với tất cả mong ước từ trái tim, chúng tôi mong bạn sẽ là một thành viên trong Đại Gia Đình Family English Club.

Hẹn gặp bạn một ngày gần nhất, chúc bạn luôn vươn cao đôi cánh của mình bay tới những vùng đất mới và đừng bao giờ để tiếng Anh làm dang dở ước mơ của bạn, bạn nhé.

Chúc bạn luôn Hạnh Phúc để Thành Công.

Trần Thuỷ.

CEO Family English Club.

QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ

Đóng học phí

 • Học viên (HV) đóng học phí trọn khóa ngay buổi học đầu tiên.
 • Học viên cũ có thể nộp học phí trễ hơn. Nếu sau 02 tuần HV vẫn chưa nộp học phí thì sẽ không được vào lớp.
 • Mức học phí khác nhau tùy theo lớp học. Trung tâm thông báo cụ thể học phí từng lớp học trước khi ghi danh học hoặc khai giảng khóa mới.
 • Học phí được tính theo tiền Việt Nam đồng.

Hoàn lại học phí

 • Học viên có thể yêu cầu trung tâm hoàn học phí khi mới bắt đầu 1 tuần so với ngày khai giảng và được nhận lại 70% học phí thực nộp.
 • Sau ngày 2 tuần khai giảng trung tâm sẽ không giải quyết việc hoàn học phí với bất cứ lý do nào.
 • Thủ tục hoàn trả học phí hòan tất sau khai giảng gồm:
 • Trực tiếp đến văn phòng điền đơn (theo mẫu) xin nhận lại tiền học phí
 • Nộp biên lai học phí đã đóng cho nhân viên tư vấn đào tạo của trung tâm.
 • Đọc kỹ thông tin và ký xác nhận trên đơn hoàn trả học phí.

Chuyển học phí cho học viên khác

 • Học viên muốn chuyển đổi học phí phải thông báo trễ nhất 1 tuần trước khi lớp khai giảng và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.
 • Học viên được chuyển 100% giá trị học phí thực nộp cho người thân có cùng trình độ. Nếu không cùng trình độ thì phải đóng chênh lệch và các phí phát sinh nếu có.
 • Thủ tục chuyển đổi
 • Điền vào đơn xin chuyển đổi.
 • Biên lai học phí đã nộp.

Bảo lưu học phí

 • Vì lý do nào đó, học viên đăng ký học không thể theo học tại trung tâm như đã đăng ký, học viên có thể bảo lưu học phí.
 • Việc bảo lưu học phí chậm nhất khi khóa học đăng ký khai giảng được 04 tuần. Thời hạn bảo lưu tối đa là 6 tháng.
 • Thủ tục bảo lưu bao gồm.
 • Thông báo (điện thoại, nhắn tin SMS, email) cho tư vấn biết về việc bảo lưu học phí và được nhân viên tư vấn xác nhận.

Địa điểm