Học tiếng Hàn không khó - Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tiếng Hàn giao tiếp

Học phí 1.800.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

8 tuần

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.