Học tiếng Hàn không khó | Edu2Review

Học tiếng Hàn không khó

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn phổ thông

TOPIK 1 sơ cấp
10 tuần

Học phí 1.600.000đ

Tiếng Hàn phổ thông

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

10 tuần

Học phí 1.600.000đ

Chương trình

Lớp vỡ lòng:

 • Học phí: 1.600.000 VNĐ/ khóa 10 tuần
 • Đối tượng: Chưa biết tiếng Hàn

Lớp phổ thông 1:

 • Học phí: 1.500.000 VNĐ/ khóa 9 tuần
 • Đối tượng: Biết bảng chữ cái

Lớp phổ thông 2:

 • Học phí: 1.700.000 VNĐ/ khóa 8 tuần
 • Đối tượng: giữa Seoul, Yonsei 1

Lớp phổ thông 3:

 • Học phí: 1.700.000 VNĐ/ khóa 10 tuần
 • Đối tượng: đầu Seoul, Yonsei 2

Lớp phổ thông 4:

 • Học phí: 1.700.000 VNĐ/ khóa 10 tuần
 • Đối tượng: giữa Seoul, Yonsei 2

Lớp phổ thông 5:

 • Học phí: 1.900.000 VNĐ/ khóa 8 tuần
 • Đối tượng: Seoul, Yonsei 3

Tiếng Hàn giao tiếp

Giao tiếp
8 tuần

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

8 tuần

Học phí 1.800.000đ

Chương trình

Hán tự TOPIK II

TOPIK 2 trung cấp
8 tuần

Học phí 1.700.000đ

Hán tự TOPIK II

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

8 tuần

Học phí 1.700.000đ

Chương trình

TOPIK trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
14 tuần

Học phí 3.000.000đ

TOPIK trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

14 tuần

Học phí 3.000.000đ

Chương trình

TOPIK cao cấp

TOPIK 2 cao cấp
14 tuần

Học phí 3.500.000đ

TOPIK cao cấp

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

14 tuần

Học phí 3.500.000đ

Chương trình

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay