Học tiếng Hàn không khó - Khóa học Tiếng Hàn phổ thông | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tiếng Hàn phổ thông

Học phí 1.600.000 ₫

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

10 tuần

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Lớp vỡ lòng:

 • Học phí: 1.600.000 VNĐ/ khóa 10 tuần
 • Đối tượng: Chưa biết tiếng Hàn

Lớp phổ thông 1:

 • Học phí: 1.500.000 VNĐ/ khóa 9 tuần
 • Đối tượng: Biết bảng chữ cái

Lớp phổ thông 2:

 • Học phí: 1.700.000 VNĐ/ khóa 8 tuần
 • Đối tượng: giữa Seoul, Yonsei 1

Lớp phổ thông 3:

 • Học phí: 1.700.000 VNĐ/ khóa 10 tuần
 • Đối tượng: đầu Seoul, Yonsei 2

Lớp phổ thông 4:

 • Học phí: 1.700.000 VNĐ/ khóa 10 tuần
 • Đối tượng: giữa Seoul, Yonsei 2

Lớp phổ thông 5:

 • Học phí: 1.900.000 VNĐ/ khóa 8 tuần
 • Đối tượng: Seoul, Yonsei 3