Học tiếng Hàn không khó - Khóa học TOPIK cao cấp | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

TOPIK cao cấp

Học phí 3.500.000 ₫

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

14 tuần

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.