Học viện âm nhạc Huế | Edu2Review

Học viện âm nhạc Huế

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Ngành

Nhạc cụ phương Tây

Chương trình

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức

 • Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức về âm nhạc.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức về chuyên ngành được đào tạo.

Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng (Kỹ năng nghề nghiệp):

 • Thuần thục các kỹ năng biểu diễn của chuyên ngành được đào tạo.
 • Có khả năng phân tích nội dung, hình thức các tác phẩm Việt Nam và thế giới.
 • Có hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam và thế giới.
 • Có khả năng dạy học trong lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.

Kỹ năng mềm (kỹ năng bổ trợ):

 • Có khả năng làm việc độc lập.
 • Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.
 • Có khả năng tổ chức và điều hành hiệu quả các chương trình biểu diễn.

Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

 • Trở thành nghệ sĩ biểu diễn độc lập hoặc nghệ sĩ tại các cơ sở hoạt động âm nhạc – văn hóa – nghệ thuật (các đoàn nghệ thuật, dàn nhạc, sở văn hóa, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi…)
 • Có khả năng làm việc và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo lĩnh vực âm nhạc – văn hóa – nghệ thuật.
 • Làm việc tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu âm nhạc, đào tạo âm nhạc trong khu vực và cả nước.

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Ngành

Thanh nhạc

Chương trình

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

 • Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức về âm nhạc.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức về chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc.

Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng (Kỹ năng nghề nghiệp):

 • Thuần thục các kỹ năng biểu diễn của chuyên ngành Thanh nhạc.
 • Có khả năng phân tích nội dung, hình thức các tác phẩm Việt Nam và thế giới.
 • Có hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam và thế giới.
 • Có khả năng dạy học trong lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.
 • Có khả năng tham gia hát hợp xướng chuyên nghiệp.
 • Có khả năng sử dụng đàn piano (trình độ tương đươmg trung cấp Piano 4 năm).

Kỹ năng mềm ( kỹ năng bổ trợ):

 • Có khả năng tổ chức và điều hành các chương trình biểu diễn.
 • Có khả năng làm việc độc lập.
 • Có bản lĩnh sân khấu.
 • Có khả năng làm việc nhóm.

Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

 • Trở thành Ca sỹ hoạt động độc lập hoặc trong các nhà hát, các cơ sở hoạt động âm nhạc, nghệ thuật (Các đoàn nghệ thuật, cơ sở văn hóa, Nhà văn hóa thiếu nhi …).
 • Có khả năng làm việc và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật, các trung tâm đào tạo âm nhạc và các trường phổ thông trong khu vực và cả nước.
 • Làm việc tại các viện, trung tâm nghiên cứu âm nhạc, nghệ thuật.
 • Tư vấn và tổ chức dàn dựng các chương trình, tham gia liên hoan văn nghệ ở các đơn vị cơ sở.

Piano

Piano

Piano

Ngành

Piano
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm