Học viện Anh ngữ EQuest EQuest Academy

Học viện Anh ngữ EQuest EQuest Academy

19 đánh giá
7.1
Khá
19 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
7.1
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
6.3
Thực hành kỹ năng
6.6
Tiến bộ bản thân
6.9
Tư vấn xếp lớp
5.7
Số lượng học viên
7.4
Quan tâm học viên
6.0
Hài lòng về học phí
6.3
Sẵn sàng giới thiệu
6.9
Giáo viên
7.1
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
6.3
Thực hành kỹ năng
6.6
Tiến bộ bản thân
6.9
Tư vấn xếp lớp
5.7
Số lượng học viên
7.4
Quan tâm học viên
6.0
Hài lòng về học phí
6.3
Sẵn sàng giới thiệu
6.9

Khóa học

TOEIC Foundation

TOEIC
48 giờ
3.450.000đ
3.450.000đ

TOEIC Foundation

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

48 giờ
Học phí
3.450.000đ
Nhận tư vấn

IELTS SuperScore 5.5

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
99 giờ
13.800.000đ
13.800.000đ

IELTS SuperScore 5.5

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

99 giờ
Học phí
13.800.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm