Học Viện Chính Sách Và Phát Triển | Edu2Review

Học Viện Chính Sách Và Phát Triển

3 đánh giá
9.1
Xuất sắc
3 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.6
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.6
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm