Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh

3 đánh giá
(08) 38.295.258
 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh
 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh
 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh
 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh
4 hình
3 video
 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá

Viết đánh giá

7.6

tuyệt vời
Tổng 3 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trường tập trung chuyên sâu vào 2 lĩnh vực chính: lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ.

Lĩnh vực đào tạo

Học viên tập trung đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Viễn thông, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở các bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học.

Không những vậy, trường mở thêm các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh...

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ

Học viện tiến hành các hoạt động nghiên cứu về chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển mạng lưới và dịch vụ Bưu chính viễn thông, về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh, về khoa học – công nghệ, thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Cơ quan Nhà nước và Xã hội. Không những thế, trường thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tập đoàn

Bên cạnh đó, điều đáng chú ý là các dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ, tham gia thẩm định về mặt khoa học công nghệ các dự án công trình của Tập đoàn, của Nhà nước và các thành phần kinh tế, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định, đo lường chất lượng thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Điện tử và Tin học.

Chương trình đào tạo

Hiện nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh gồm các chương trình đào tạo từ bâc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học...

Chương trình đại học bao gồm những ngành nghề đào tạo sau đây:

  • Kỹ thuật điện tử, truyền thông
  • Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
  • Công nghệ thông tin
  • An toàn thông tin
  • Công nghệ đa phương tiện
  • Quản trị kinh doanh
  • Marketing
  • Kế toán

Địa điểm