Học viện Công nghệ Truyền thông Đa phương tiện Vnskills - Khóa học HTML & CSS | Edu2Review

Khóa học HTML & CSS

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tin học, Lập trình

Thời lượng

12 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng học viên

 • Nhóm 1: Học viên muốn cắt ghép giao diện chuẩn W3C từ bản Photoshop. Học viên muốn học thêm khóa học lập trình PHP & MySQL
 • Nhóm 2: Nhân viên quản trị web, nhân viên SEO muốn tìm hiểu về HTML để sửa code nguồn dễ dàng.
 • Nhóm 3: Sinh viên ngành CNTT, những người muốn có một nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế & xây dựng website cho các công ty bằng PHP & MySQL.

Mục đích môn học

 • Tự tin phân tích được giao diện web layout (Photoshop) để dựng và chọn lựa thẻ HTML phù hợp cho nội dung trang web.
 • Nắm rõ nguyên tắc dựng giao diện HTML với khung DIV và các thành phần HTML chuẩn.
 • Tạo được các thành phần web bằng HTML - CSS (Menu, Slide, Tab, Button, …)
 • Cắt được đầy đủ giao diện HTML - CSS từ giao diện web layout Photoshop một cách dễ dàng.
 • Biết giới hạn của HTML, CSS và những phần việc HTML - CSS làm được khi thiết kế 1 website.
Nội dung Mô tả
Bài 1
 • Tìm hiểu HTML5 và hệ thống thẻ HTML5 (nhận dạng giao diện và chọn thẻ HTML5 phù hợp giao diện)
Bài 2 Phương pháp xây dựng bố cục nội dung web bằng hệ thống thẻ HTML5
 • Nguyên tắc chọn thẻ
 • Nguyên tắc đặt tên
 • Nguyên tắc lồng thẻ
Định dạng giao diện bằng CSS3
Bài 3
 • Phương pháp áp CSS vào HTML
 • Mô hình đồ hoạ Model Box trong CSS
Bài 4
 • Cách phân tích, nhận dạng và định dạng đồ hoạ HTML theo thiết kế bằng Model Box
Bài 5
 • CSS Selector và các phương pháp chọn lựa HTML
 • Định dạng văn bản bằng CSS
Bài 6
 • Nhận dạng Display các thành phần CSS
 • Nhận dạng Position các thành phần CSS
Bài 7
 • Ứng dụng tạo các thành phần web (button, menu, tab, grid,...)
Bài 8
 • Công nghệ CSS Sprite bằng Background
 • Vẽ hình và sử dụng Font Icon trong CSS
 • Tìm hiểu về Web Responsive (nguyên tắc, cài đặt)
Bài 9
 • Ứng dụng Responsive xây dựng trang web thân thiện Mobile
Bài 10
 • Tìm hiểu form HTML và ứng dụng
 • Định dạng form HTML bằng CSS


2. Animation & Interactive (jQuery)

Mục đích môn học

 • Hiểu bản chất jQuery là gì và sử dụng nó khi nào.
 • Chuyển đổi được các giao diện tĩnh (HTML - CSS) tương tác động khi bổ xung thêm jQuery.
 • Tạo đầy đủ các thành phần giao diện cần phải có sự hỗ trợ của jQuery (Menu xổ, slide, gallery hình ảnh, Tag, accordition, form validation)
Nội dung Mô tả
Bài 1
 • Làm chuyển động Transition bằng CSS
 • Ứng dụng tạo trạng thái biến đổi đơn giản
 • Tạo kịch bản chuyển động với CSS Animation
Bài 2
 • Ứng dụng tạo banner quảng cáo bằng CSS
 • Công nghệ tương tác jQuery (khái niệm, nguyên tắc, cài đặt)
Bài 3
 • Ẩn hiện các thành phần web với jQuery + Ứng dụng
 • Tác động nội dung động HTML bằng jQuery + Ứng dụng
 • Điều chỉnh thành phần HTML với jQuery + Ứng dụng
Bài 4
 • Tác động thuộc tính HTML với jQuery + Ứng dụng
 • Làm chuyển động với jQuery
Bài 5
 • Ứng dụng tạo One Page với jQuery
Bài 6
 • Tạo Mobile Menu bằng jQuery
 • Tương tác Form với jQuery
 • Áp dụng Plugin jQuery
Bài 7
 • Ứng dụng Slide show, Popup,...
Kiểm tra
 • Bài kiểm tra hết môn HTML và jQuery

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Công nghệ Truyền thông Đa phương tiện Vnskills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá