Học viện Công nghệ Truyền thông Đa phương tiện Vnskills - Khóa học Lập trình Android | Edu2Review

Khóa học Lập trình Android

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tin học, Lập trình

Thời lượng

5 tháng

Tổng quan khóa học

Giới thiệu khóa học

 • Thiết bị Android đang thống lĩnh thị trường di dộng và có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất ky nền tảng di động nào khác. Hiện nay, Android là hệ điều hành được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu, chiếm khoảng 80% smartphone.
 • Lập trình Android đang trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời trong hành trình phát triển ứng dụng trên điện thoại di động với 1 tỉ người sử dụng, 1,5 triệu thiết bị mới được kích hoạt mỗi ngày…
 • Sự phát triển của thiết bị Android cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội lớn cho doanh số bán ứng dụng, thúc đẩy thị trường ứng dụng di động cho Android cũng ngày càng phát triển. Vì thế, phát triển ứng dụng cho Android cũng trở thành mục tiêu của các doanh nghiệp công nghệ, tạo ra nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn các Lập trình viên Android.

Mục tiêu đào tạo

 • Khóa học Lập trình android tại Vnskills Academy giúp cho học viên xây dựng được các ứng dụng trên hệ điều hành Android. Bên cạnh đó học viên cũng được cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ lập trình Object C được sử dụng trong Android.
 • Chương trình học gồm: Lập trình Java cơ bản, Lập trình Android cơ bản, Lập trình Android nâng cao và xây dựng các ứng dụng minh họa

Đối tượng tham gia

 • Học sinh đã tốt nghiệp THPT có định hướng theo đuổi lập trình phần mềm
 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp – Cao Đẳng – Đại học
 • Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp
 • Tất cả đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Thu hoạch khóa học

 • Trở thànhLập trình viên Android chuyên nghiệp
 • Phát triển các ứng dụng mobile trên Android
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng di động( Mobile Application Develop)
 • Học viên có thể sang tạo những ứng dụng của riêng mình để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận

Văn bằng và chứng chỉ

 • Học viên hoàn thành khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học do Vnskills - Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp

Cơ hội nghề nghiệp

 • Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo “ Lập trình Android chuyên nghiệp” tại Vnskills Academy sẽ được giới thiệu việc làm tại các công ty đối tác lớn của Vnskills

Nội dung khóa học

Java Core (Java cơ bản)

Mục tiêu

 • Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java
 • Thiết kế giao diện Java Form đơn giản
 • Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
 • Lập trình hướng đối tượng cơ bản
 • Nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java

I. Java
Buổi 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin
 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn

Buổi 2 : Các toán tử, biểu thức, mảng

 • Khai báo và sử dụng biến mảng
 • Các toán tử và biểu thức
 • Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch

Buổi 3 : Cấu trúc lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp for each
 • Các lệnh break, continue…

Buổi 4 : Xây dựng lớp và các thành phần của lớp

 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), con trỏ this, super
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức

Buổi 5 : Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)

 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface

Buổi 6 : Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java và Xử lý lỗi ngoại lệ

 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ

Buổi 7: Lập trình đa luồng

 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.

II. Khóa học Android chuyên nghiệp

Buổi 1 : Giới Thiệu

 • Giới Thiệu HĐH Android và Emulator
 • Giới Thiệu Đặc điểm của Mobile App
 • Cách Cài đặt môi trường.
 • Tạo Ứng dụng Hello World.
 • Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện với Button, textview

Buổi 2 : Các thành phần giao diện cơ bản

 • Chu trình sống của ứng dụng Android
 • View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
 • Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
 • Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)

Buổi 3: Tạo giao diện với các thành phần Layout

 • Một số layout cơ bản
 • Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
 • Tạo giao diện đa màn hình

Buổi 4: Tạo giao diện Nâng cao

 • Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview

Buổi 5: Chỉnh sửa giao diện nâng cao

 • Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView với Listview, Gridview

Buổi 6: Menu và các thông báo

 • Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu
 • Dialog
 • Noitification

Buổi 7: Thành phần chạy ngầm

 • Service
 • Broadcast Receiver
 • content Provider
 • Preferences

Buổi 8: Lưu trữ dữ liệu với File

 • Read and Write File (cache, external, internal)

Buổi 9: Hệ quản trị CSDL

 • SQLite Database

Buổi 10: Các dịch vụ mạng

 • Dịch vụ mạng
 • Phương thức REST
 • HttpUrlConnection

Buổi 11: Kết nối dữ liệu với Server

 • Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON
 • Kết nối Client – Server , tạo server

Buổi 12: Sử dụng các ứng dụng khác

 • Gửi nhận tin nhắn
 • Email
 • Xử lý tương tác Touch, key

Buổi 13: Sử dụng đồ họa

 • Vẽ trên Canvas
 • Play Audio - Video
 • Tạo hiệu ứng đơn giản

Buổi 14: Xuất bản ứng dụng

 • Phiên bản của ứng dụng
 • Cách tạo chữ ký số
 • Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
 • Google Play

Buổi 15: Làm việc với Frament, Rotation

 • Làm việc với Frament
 • Làm việc với Rotation

Buổi 16: Sử dụng ActionBar

 • ActionBar
 • Cách thiết kế giao diện

Buổi 17: Thư viện nguồn mở

 • Thư viện nguồn mở
 • Multithread

Buổi 18: Làm việc với các cảm biến

 • Cảm biến chuyển động
 • Cảm biến môi trường
 • Cảm biến vị trí

Kiểm tra cuối khóa

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Công nghệ Truyền thông Đa phương tiện Vnskills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá