Học viện Hàng không Việt Nam | Edu2Review

Học viện Hàng không Việt Nam

29 đánh giá
6.6
Trung bình
29 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
6.7
Cơ sở vật chất
6.5
Môi trường HT
6.7
HĐ ngoại khoá
6.7
Cơ hội việc làm
6.4
Tiến bộ bản thân
6.6
Thủ tục hành chính
5.5
Quan tâm sinh viên
5.8
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
6.6
Giảng viên
6.7
Cơ sở vật chất
6.5
Môi trường HT
6.7
HĐ ngoại khoá
6.7
Cơ hội việc làm
6.4
Tiến bộ bản thân
6.6
Thủ tục hành chính
5.5
Quan tâm sinh viên
5.8
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
6.6

Giới thiệu

Địa điểm