Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Kế toán Online cho người mới bắt đầu | Edu2Review

Khóa học Kế toán Online cho người mới bắt đầu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Với hơn 80 bài, trong hơn 10 giờ giảng Online CHẤT LƯỢNG. Khóa học là TRỌN BỘ kiến thức về Nguyên Lý Kế Toán cho NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU. Nguyên lý kế toán là khóa kế toán cơ bản cho những người mới bắt đầu vào nghề kế toán hoặc học lâu rồi nay đã quên. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng Nguyên lý kế toán được viết bởi trường Học Viện Tài Chính. Cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản về kế toán, kết hợp tính chất thực tế, giúp bạn dễ dàng tiếp thu và hiểu về bản chất kế toán. (Bạn bấm vào tiêu đề từng phần để xem danh sách bài giảng chi tiết)

Chương 1, 2: Quy định và tổ chức công tác kế toán

 • Khái quát quy định chung, nguyên tắc, chế độ, chuẩn mực kế toán
 • Tố chất cần có của người kế toán. Những điều mà kế toán không được làm
 • Các loại kế toán, sản phẩm của kế toán, Công cụ làm được kế toán…
 • Mô hình bộ máy kế toán trong DN. Công việc cụ thể của người làm kế toán.
 • Kế toán tại DN mới thành lập? DN đang hoạt động thì phải làm gì?
 • Nơi nộp các báo cáo kế toán và thời hạn nộp báo cáo.

Chương 3: Các yếu tố cơ bản của Báo cáo tài chính

 • Tìm hiểu tổng quan về Báo cáo tài chính
 • Tìm hiểu đối tượng của kế toán
 • Nắm rõ Tài sản, Nguồn vốn, Thu nhập, Chi phí, Kết quả kinh doanh
 • Nắm vứng mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
 • Tính cân đối trong kế toán – Phương trình kế toán
 • Làm các bài tập để chứng minh tính cân đối của kế toán.

Chương 4: Nguyên lý kế toán căn bản

 • Tìm hiểu và hiểu rõ về Tài khoản kế toán và Hệ thống tài khoản kế toán
 • Kết cấu chung và kết cấu cụ thể của từng loại tài khoản kế toán
 • Nắm vững về định khoản kế toán và các bước định khoản kế toán
 • Tìm hiểu về các loại bút toán trong kế toán
 • Khái quát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu trong kế toán
 • Nắm rõ về mối quan hệ đối ứng giữa Tài sản và Nguồn vốn trong DN
 • Trải nghiệm các bài tập để hiểu rõ hơn về Nguyên lý kế toán

Chương 5: Sổ sách kế toán và hình thức kế toán

 • Tìm hiểu về sổ kế toán và các loại sổ kế toán
 • Các phương pháp chữa sổ kế toán trong thực tế
 • Hình thức sổ kế toán – Quy trình ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp
 • Khi nào thì mở sổ kế toán, ghi chép ra sao, khi nào thì khóa sổ kế toán, khi nào thì in sổ kế toán
 • Quy định về lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán
 • Hướng dẫn lập sổ kế toán trên một số công cụ kế toán

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá