Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm MISA | Edu2Review

Khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm MISA

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung chi tiết khóa học

Với 63 bài, trong gần 8 giờ giảng Online CHẤT LƯỢNG - Bạn sẽ hoàn toàn rõ ràng với quy trình làm kế toán GIÁ THÀNH thực tế trên MISA, hiểu bản chất, đường đi của số liệu kế toán giá thành trên MISA. Tự tay hạch toán, tập hợp chi phí tính giá thành cho sản phẩm, dịch vụ (Bạn bấm vào tiêu đề từng phần để xem danh sách bài giảng chi tiết)

Phần 1: Tổng quan về kế toán giá thành

 • Giới thiệu chung về kế toán giá thành
 • Quy tình hạch toán kế toán giá thành
 • Giới thiệu những đặc trưng về kế toán giá thành trên phần mềm MISA
 • Hiểu sâu về Định mức và Dự toán trong DN có yếu tố giá thành

Phần 2: Kế toán DN SXDV thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Hướng dẫn khai báo thông tin doanh nghiệp sản xuất - dịch vụ
 • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của DN sản xuất, dịch vụ
 • Hướng dẫn hạch toán và lập các bảng tính cuối kỳ của DN sản xuất, dịch vụ
 • Hướng dẫn các bước tính giá thành của sản phẩm - dịch vụ

Phần 3: Kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Giới thiệu chung về kế toán theo đơn hàng, hợp đồng, công trình
 • Hướng dẫn khai báo mã đơn hàng, hợp đồng, công trình
 • Lưu ý khi hạch toán các yếu tố đầu vào cho đơn hàng, hợp đồng...
 • Tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng, công trình

Phần 4 - Kế toán doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Khai báo thông tin kế toán giá thành thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Hướng dẫn hạch toán các yếu tố đầu vào theo thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Công tác kế toán cuối kỳ tại những doanh nghiệp này
 • Các bước tính giá thành SPDV theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá