Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Kế toán Thuế giá trị gia tăng Online | Edu2Review

Khóa học Kế toán Thuế giá trị gia tăng Online

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung chi tiết khóa học

Với hơn 70 bài giảng, trong gần 10 giờ giảng Online CHẤT LƯỢNG - Bạn sẽ hoàn toàn rõ ràng với quy trình làm kế toán thuế Giá trị gia tăng, hiểu bản chất và tối ưu được số thuế phải nộp cho DN. Tự tay phân loại, xử lý và kê khai thuế GTGT, báo cáo thuế GTGT hàng kỳ... (Bạn bấm vào tiêu đề từng phần để xem danh sách bài giảng chi tiết)

Phần 1: Quy định chung về thuế GTGT

 • Hướng dẫn quy định chung về thuế giá trị gia tăng, hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT hiện hành
 • Hiểu về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế
 • Thời điểm xác định thuế GTGT và các mức xử phạt liên quan khi sai phạm

Phần 2: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

 • Đó là giá tính thuế và thuế suất:
 • Tìm hiểu kỹ các trường hợp về giá tính thuế
 • Các mức thuế suất hiện hành đang áp dụng
 • Cách xác định số thuế phải nộp của từng trường hợp tính thuế

Phần 3: Phương pháp tính thuế GTGT

 • Có những phương pháp tính thuế GTGT nào? Cách tính ra sao?
 • Tác dụng từng phương pháp, điều kiện áp dụng từng phương pháp?
 • Doanh nghiệp bạn áp dụng phương pháp nào là phù hợp, vì sao?
 • Nguyên tắc, điều kiện khấu trừ? Thanh toán không dùng tiền mặt là gì?

Phần 4: Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp

 • Xử lý và kê khai thuế GTGT trong một số trường hợp đặc thù
 • Phân bổ và điều chỉnh thuế GTGT đầu vào dùng chung cho cả SXKD chịu thuế GTGT đầu ra và SXKD không chịu thuế GTGT đầu ra
 • Phân biệt HHDV không chịu thuế, không tính thuế và thuế suất 0%

Phần 5: Quy định chung về kê khai thuế GTGT

 • Khai thuế GTGT tại trụ sở chính và các cơ sở trực thuộc
 • Hồ sơ khai thuế GTGT từng trường hợp cụ thể
 • Quy định về kỳ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý
 • Có được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT không?

Phần 6: Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng

 • Thực hành kê khai thuế GTGT lần đầu và kê khai bổ sung
 • Kê khai thuế GTGT trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai
 • Kê khai thuế GTGT trên phần mềm excel và cách chuyển số liệu lên HTKK
 • Quy định về hoàn thuế GTGT

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá