Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Kế toán Tổng hợp Thực tế trên phần mềm Excel | Edu2Review

Khóa học Kế toán Tổng hợp Thực tế trên phần mềm Excel

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung chi tiết khóa học

Với gần 100 bài giảng, trong hơn 15 giờ giảng Online CHẤT LƯỢNG - Bạn sẽ hoàn toàn rõ ràng với quy trình làm kế toán trên Excel, hiểu bản chất, đường đi của số liệu kế toán trong DN. Tự tay làm mọi việc về kế toán để lên được Báo cáo tài chính cho DN bạn (Bạn bấm vào tiêu đề từng phần để xem danh sách bài giảng chi tiết)

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Giới thiệu về thông tin doanh nghiệp mà bạn sẽ làm
 • Giới thiệu chi tiết chế độ kế toán, số liệu kế toán của công ty
 • Hướng dẫn các công thức Excel để giúp bạn thực hành làm kế toán tốt hơn
 • Giới thiệu phần mềm kế toán Excel VAA mà bạn sẽ sử dụng

Phần 2: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ

 • Hướng dẫn kiểm tra số dư cuối kỳ của năm trước
 • Hướng dẫn sử dụng công thức để cập nhật số dư đầu kỳ
 • Cập nhật số dư đầu kỳ chi tiết cho từng phân hệ
 • Hướng dẫn chuyển đổi số liệu khi thay đổi chế độ kế toán

Phần 3: Trực tiếp hạch toán lên Phần Mềm Kế toán Excel

 • Bạn sẽ được hướng dẫn hạch toán chi tiết TẤT TẦN TẬT các nghiệp vụ kế toán từ đơn giản đến phức tạp, từ những nghiệp vụ đầu năm đến những nghiệp vụ cuối năm tài chính.
 • Học cách đặt công thức TỰ ĐỘNG cho phần mềm Excel.
 • Hướng dẫn in các loại phiếu thu, chi, nhập, xuất, phiếu kế toán trực tiếp từ Excel CỰC ĐẸP
 • ĐẶC BIỆT phần mềm Excel này còn giúp bạn kê khai thuế GTGT tự động. Báo cáo thuế GTGT tự động cuối kỳ

Phần 4: Nắm vững công tác kế toán cuối kỳ

 • Hướng dẫn chi tiết cách lập các bảng biểu kế toán cuối kỳ từ đơn giản đến phức tạp bằng các hàm Excel CỰC HAY
 • Hướng dẫn tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh bằng hàm Excel
 • Hướng dẫn hạch toán kế toán các bút toán cuối kỳ, từ phân bổ đến kết chuyển doanh thu, chi phí, khấu trừ thuế GTGT…
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng/quý…vv
 • Tổng hợp dữ liệu chuẩn bị lập BCTC và quyết toán TNDN cuối năm

Phần 5: Kế toán giá thành, dịch vụ, xây dựng

 • Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán trong công ty có yếu tố tính giá thành
 • Hướng dẫn chi tiết cách lập đối tượng tập hợp chi phí, khoản mục chi phí
 • Hướng dẫn chi tiết cách tập hợp số liệu tính giá thành
 • Hướng dẫn chi tiết cách cập nhật giá thành. Kiểm tra số liệu giá thành...vv

Phần 6 và 7: Tổng kết số liệu lập BCTC và in sổ sách

 • Hướng dẫn lập Bộ BCTC và Quyết toán TNDN THÔNG MINH, CHÍNH XÁC
 • Nắm vững cách kiểm tra, đối chiếu, rà soát số liệu giữa các báo cáo
 • Lập sổ kế toán bằng công thực tự động, định dạng trang in, lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán khoa học
 • Tổng kết và hệ thống lại nội dung, quy trình kế toán Excel tại Doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá