Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Kế toán tổng hợp thực tế trên Phần mềm kế toán | Edu2Review

Khóa học Kế toán tổng hợp thực tế trên Phần mềm kế toán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Bạn được học những gì trong khóa học kế toán trên phần mềm này?

+ Giới thiệu về phần mềm kế toán và các nguyên tắc chung của phần mềm.
+ Tạo dữ liệu Kế toán ban đầu, khai báo danh mục và cập nhật số dư đầu kỳ (học cả cách khai trực tiếp và tải lên từ Excel)
+ Phân loại chứng từ kế toán cho từng phần hành trên phần mềm
+ Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên Phần mềm kế toán theo đúng phân hệ
+ Được hướng dẫn nhập liệu một cách chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng phân hệ kế toán
+ Xử lý các lỗi phần mềm có thể xảy ra
+ Hệ thống công việc kế toán cuối kỳ trên phần mềm kế toán:
- Từ tính giá vốn xuất kho và cập nhật giá vốn,
- Đến phân bổ chi phí trả trước và hạch toán chi phí trả trước,
- Trích khấu hao Tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao
- Tính lương và hạch toán chi phí tiền lương
- Trích bảo hiểm, thuế TNCN và hạch toán
- Phân bổ chi phí mua vào,
- Tính giá thành sản phẩm nhập kho và cập nhật giá thành
- Tính toán, khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng tháng (quý)
- Thực hiện các bút toán kết chuyển tự động
- Tạm tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)...vv
+ Cách thiết lập các phần việc tự động cho phần mềm
+ Hướng dẫn cách lập BCTC, báo cáo thuế
+ Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu báo cáo tài chính với từng sổ sách, bảng biểu tổng hợp, nhằm khớp và chuẩn số liệu
+ Được ghi chép lại đầy đủ tất cả những điểm cần lưu ý,
+ Chia sẻ nhiều thủ thuật xử lý trên phần mềm
+ Và cuối cùng làm một quy trình chuẩn về kế toán trên phần mềm
(Những công việc cuối kỳ kế toán như nêu trên hầu hết là được thiết lập tự động, bạn chỉ cần click chuột là phần mềm sẽ làm cho bạn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể và giải thích cho bạn về đường đi của nó - Hãy yên tâm bạn sẽ hiểu bản chất)

Lợi ích khóa học