Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Kinh nghiệm kê khái Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân | Edu2Review

Khóa học Kinh nghiệm kê khái Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung chi tiết khóa học

Với 70 bài, trong hơn 10 giờ giảng Online CHẤT LƯỢNG, bạn sẽ hoàn toàn rõ ràng với quy trình làm kế toán thuế TNCN tại doanh nghiệp. Nắm rõ quy định pháp luật, cách kê khai, quyết toán thuế TNCN. Nắm rõ các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, miễn thuế, giảm trừ...cách tính thuế TNCN đúng quy định... (Bạn bấm vào tiêu đề từng phần để xem danh sách bài giảng chi tiết)

Phần 1: Giới thiệu và quy định chung

 • Tìm hiểu quy định chung về thuế thu nhập cá nhân
 • Tìm hiểu văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn thuế TNCN
 • Người nộp thuế thu nhập cá nhân là ai?
 • Điều kiện xác định cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú

Phần 2: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

 • Xác định rõ các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
 • Liệt kê và phân tích các khoản thu nhập không chịu thuế
 • Những khoản nào là thu nhập miễn thuế và cách xác định ra sao?
 • Khoán chi và hỗ trợ thu nhập có điều gì khác biệt?

Phần 3: Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

 • Làm rõ căn cứ tính thuế TNCN với từng loại hợp đồng, từng loại cá nhân
 • Nắm rõ thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
 • Khi nào phải khấu trừ thuế và ngưỡng khấu trừ là bao nhiêu?
 • Nắm rõ các khoản giảm trừ và nguyên tắc giảm trừ
 • Quy định về chứng từ khấu từ thuế TNCN và quảy lý chứng từ khấu trừ
 • Thực hành đăng ký MST TNCN cho người LĐ và người phụ thuộc
 • Thực hành lập các bảng lương và tính thuế TNCN cho từng loại hợp đồng

Phần 4: Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Nguyên tắc chung về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Kỳ khai thuế là khi nào và hồ sơ khai thuế gồm những gì?
 • Khi nào thì phải kê khai, khi nào thì phải quyết toán thuế TNCN?
 • Đối tượng lao động thế nào thì được ủy quyền cho DN quyết toán thay?
 • Thủ tục ủy quyền quyết toán thay gồm những gì?
 • Thực hành kê khai và quyết toán thuế TNCN ra sao?
 • Hoàn thuế TNCN và kê khai bổ sung thuế TNCN như thế nào?

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá