Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ trong kế toán | Edu2Review

Khóa học Kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ trong kế toán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung chi tiết khóa học

Với 88 bài, trong hơn 14 giờ giảng Online CHẤT LƯỢNG. Bạn sẽ hoàn toàn rõ ràng với quy trình xử lý, báo cáo hóa đơn trong DN. Nắm rõ hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp... (Bạn bấm vào tiêu đề từng phần để xem danh sách bài giảng chi tiết)

Phần 1: Quy định chung về hóa đơn chứng từ

 • Giới thiệu tổng quan về hóa đơn chứng từ
 • Hiểu cặn kẹ về các loại hóa đơn, hình thức hóa đơn
 • Nắm rõ quy định pháp luật về phát hành hóa đơn
 • Thực hành thông báo phát hành hóa đơn
 • Nắm rõ các quy định xử phạt về phát hành hóa đơn, tránh rủi ro cho doanh nghiệp

Phần 2: Hướng dẫn lập hóa đơn

 • Nắm rõ quy định về xuất hóa đơn, trường hợp nào phải xuất, trường hợp nào không phải xuất hóa đơn?
 • Nắm rõ nguyên tắc lập hóa đơn, thời điểm lập và xử lý sai sót liên quan
 • Hiểu rõ các yếu tố bắt buộc trên hóa đơn
 • Cụ thể cách lập từng tiêu thức trên hóa đơn
 • Lập hóa đơn từng trường hợp đặc thù

Phần 3: Xử lý sai sót về hóa đơn

 • Xử lý hóa đơn lập sai - Chi tiết từng trường hợp
 • Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn - Làm sao để bị phát ít nhất
 • Phân biệt giữa HỦY hóa đơn và THU HỒI hóa đơn
 • Xử lý hủy hóa đơn khi không còn nhu cầu sử dụng

Phần 4: Thực hành lập báo cáo và lưu trữ hóa đơn

 • Thực hành chi tiết từng biểu mẫu phân hệ hóa đơn trên HTKK
 • Nắm rõ quy đinh, thời hạn báo cáo của các biểu mẫu này
 • Hiểu được thế nào là hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp để đưa vào lưu trữ
 • Nắm rõ thời hạn lưu trữ, cách lưu trữ hóa đơn...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá