Học viện Kế toán Việt Nam - Khóa học Nguyên lý kế toán và Kế toán Tài chính | Edu2Review

Khóa học Nguyên lý kế toán và Kế toán Tài chính

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nguyên lý kế toán giúp bạn hiểu kế toán là gì:

+ Nắm rõ các nguyên tắc trong kế toán
+ Đối tượng của kế toán
+ Các phương pháp kế toán
+ Hệ thống tài khoản kế toán thông tư 200/2014/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC
+ Phân biệt được Tài sản – Nguồn vốn, Doanh thu - Chi phí trong kế toán thông qua hệ thống tài khoản kế toán
+ Các bước định khoản kế toán
+ Hạch toán kế toán căn bản và lập các báo cáo kế toán căn bản,
+ Nắm được hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong Doanh nghiệp…
+ Trải nghiệm nhiều bài tập để nhớ hệ thống tài khoản và hiểu bản chất kế toán...
Bạn đừng vội cảm thấy nhiều lý thuyết, bạn là người mới nên bắt buộc phải học như vậy. Nhưng bạn yên tâm chúng tôi chỉ cô đọng lại cho bạn những vấn đề thiết yếu nhất phục vụ cho công việc thực tế sau này của bạn mà thôi. Sau khi học xong phần này bạn sẽ bước vào thực hành làm kế toán thực tế trên máy tính. Trực tiếp vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực hành. Khi đó bạn sẽ thực sự thấy YÊU THÍCH kế toán.

Bạn học gì về Kế toán tài chính?

Giúp bạn cách hạch toán cho từng phần hành kế toán riêng biệt, từ đơn giản đến phức tạp và cách hạch toán các trường hợp đặc biệt...
- Tổng quan về kế toán
- Kế toán vốn bằng tiền
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ thành phẩm
- Kế toán Tài sản cố định
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Kế toán tiêu thụ và xác định kế quả kinh doanh
- Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác
- Kế toán thanh toán
- Kế toán các loại thuế
- Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
- Các bước tập hợp và lập báo cáo tài chính
- Các hình thức ghi sổ kế toán, Hệ thống sổ kế toán,
- Sắp xếp lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá