Học viện kỹ năng MasterSkills - Khóa học Phát triển năng lực lãnh đạo (Leadership Development) | Edu2Review

Khóa học Phát triển năng lực lãnh đạo (Leadership Development)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng lãnh đạo

Tổng quan khóa học

 • Kỹ năng lãnh đạo bản thân
 • Xây dựng thương hiệu cá nhấn
 • Kỹ năng lãnh đạo nhóm
 • Kỹ năng lãnh đạo đồng cấp
 • Kỹ năng lãnh đạo 360°
 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • đổi mới tư duy lãnh đạo
 • Phát triển năng lực lãnh đạo
 • Lãnh đạo tạo ảnh hưởng
 • Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
 • Lãnh đạo theo tình huống
 • Lãnh đạo cho nhà quản lý
 • Trí tuệ cảm xúc lãnh đạo

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện kỹ năng MasterSkills

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá