Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | Edu2Review

Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

2 đánh giá
7.5
Khá
2 đánh giá

Chương trình

TOEIC 350

TOEIC

TOEIC 350

Ngành

TOEIC

TOEIC 450

TOEIC

TOEIC 450

Ngành

TOEIC

TOEIC 550

TOEIC

TOEIC 550

Ngành

TOEIC

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản E1

Giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản E1

Ngành

Giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản E2

Giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản E2

Ngành

Giao tiếp

Tiếng Anh cơ bản

Các khóa học khác Ngữ pháp

Tiếng Anh cơ bản

Ngành

Các khóa học khác Ngữ pháp

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

An toàn thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Ngành

An toàn thông tin
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm