Học viện Ngân hàng | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Học viện Ngân hàng
   Học viện Ngân hàng
   Học viện Ngân hàng
   Học viện Ngân hàng
   4 hình 3 video
   9.0
   Xuất sắc
   8 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   7 ngành

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng
   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

   Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

   A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

   D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

   D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

   – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Sinh viên được trang bị kiến thức vững chắc về ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin quản lý vào hoạt động tại các tổ chức ngân hàng, tài chính và các doanh nghiệp khác.

   Kỹ năng:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phân tích thiết kế, tổ chức phát triển và quản lý, khai thác các hệ thống thông tin trong thực tiễn. Sinh viên cũng có khả năng tham gia xây dựng chính sách và chỉ đạo thực thi công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các tổ chức tài chính, ngân hàng cũng như tại doanh nghiệp nói chung.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư, Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận công việc trong một cơ quan, xí nghiệp. Trong các lĩnh vực thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin và Truyền thông... Phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống; Quản trị viên Hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp; Lập trình viên Cơ sở dữ liệu; Nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án trong các hướng ngành: giáo dụng điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS); Nghiên cứu viên, giảng viên.

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

   Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

   A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

   D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

   D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

   – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

   Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

   A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

   D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

   D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

   – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh thương mại
   1 tháng
   Kinh doanh thương mại
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

   Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

   A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

   D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

   D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

   – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình được thiết kế để đào tạo và cung ứng nhân lực trình độ cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp chương trình có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở mức cơ bản, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Kiến thức về kinh tế – xã hội, hoạt động doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, quản trị các nguồn lực phục vụ kinh doanh tại các doanh nghiệp có hoạt động gắn liền hoặc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

   Kiến thức để tham gia các hoạt động nghiên cứu, hoạch định chính sách trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

   Kỹ năng:

   Chủ động tìm hiểu và vận dụng quy định luật pháp Việt Nam và quốc tế áp dụng trong hoạt động của doanh nghiệp.

   Thực hiện nghiên cứu thị trường, cạnh tranh ngành, khách hàng, phân đoạn thị trường... trong điều kiện kinh doanh quốc tế.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Chuyên viên quản trị thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị đầu tư quốc tế, quản trị logistics kinh doanh quốc tế, quản lý bán hàng quốc tế.

   Chuyên viên hải quan.

   Chuyên viên các văn phòng đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại của Việt Nam ở nước ngoài;

   Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại quốc tế tại các cơ quan quản lý Nhà nước;

   Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

   Chuyên viên Thanh toán quốc tế tại các NHTM.

   Luật kinh tế

   Luật Kinh doanh
   1 tháng
   Luật Kinh doanh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

   Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

   D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

   D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

   D09 (Toán, lịch Sử, tiếng Anh)

   – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

   Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

   D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

   D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

   D09 (Toán, lịch Sử, tiếng Anh)

   – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

   Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

   – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

   A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

   D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

   D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

   – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

   Đánh giá

   8 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   9.4
   Cơ sở vật chất
   8.9
   Môi trường HT
   8.9
   HĐ ngoại khoá
   8.6
   Cơ hội việc làm
   8.3
   Tiến bộ bản thân
   9.1
   Thủ tục hành chính
   9.4
   Quan tâm sinh viên
   9.4
   Hài lòng về học phí
   9.7
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9
   Giảng viên
   9.4
   Cơ sở vật chất
   8.9
   Môi trường HT
   8.9
   HĐ ngoại khoá
   8.6
   Cơ hội việc làm
   8.3
   Tiến bộ bản thân
   9.1
   Thủ tục hành chính
   9.4
   Quan tâm sinh viên
   9.4
   Hài lòng về học phí
   9.7
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Nhận Xét Từ Sv Năm Hai Hvnh

   Đã học khoá học: Khoa Kinh doanh quốc tế tại đây.

   Ưu điểm

   1. Môi trường học tập, hoạt động ngoại khoá khá ổn và năng động.
   2. Đội ngũ gv trẻ, nhiệt huyết, có chuyên môn cao, đặc biệt rất quan tâm tới sv.
   3. Thi, kiểm tra coi gắt, dù đề không khó nhưng không học thì vẫn F như thường.
   4. Cổng thông tin SV mới ổn, mượt
   5. Nhà WC 5 sao xịn sò
   6. Học phí rẻ

   Điểm cần cải thiện

   1. Trường có nhiều csdt và phân viện nhưng diện tích trường còn nhỏ.
   2. Thông báo các quyết định tới sv còn chưa nhanh

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Khi mình tìm hiểu các ngành thì thấy trường có đào tạo ngành KDQT mà mình mong muốn nên mình đặt nv, dĩ nhiên BA ban đầu không phải nv1 của mình. Nhưng sau khi có điểm, mình trượt nv1 ban đầu và quyết định đặt ngành KDQT BA lên nv1. Từ đó đến giờ, mình cảm thấy lựa chọn của mình là đúng, mình còn thấy may mắn vì trượt nv1 ban đầu cơ, BA là một môi trường phù hợp đối với cá nhân mình. Mọi thứ không dám nói là xuất sắc, nhưng là đủ với mình.
   Nếu bạn yêu thích KDQT mà không đỗ các trường top 1 như NEU, FTU. Welcome bạn đến với KDQT BA. Học phí rẻ, chất lượng đào tạo tốt với chương trình học song ngữ ở các môn chuyên ngành, giảng viên khoa đều trẻ, học vị cao, từng học tại nước ngoài nên rất thoải mái, năng động.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nguyen Phuong Thao
   Nguyen Phuong Thao
    

   Bước Ngoặt Khi Bước Vào Học Viện Ngân Hàng

   Đã học khoá học: Toeic tại đây.

   Ưu điểm

   Mình để HVNH nguyện vọng 2 nhưng mình thấy thật may mắn vì đã ko đỗ NV1 rồi cuối cùng vào được trường. Học phí siêu rẻ, chỗ sống ảo nhiều vô kể, quan trọng nhất là các thầy cô cực gần gũi và quan tâm.

   Điểm cần cải thiện

   Khu kí túc mình ở đang sửa nên hơi ồn, mong là sẽ sửa xong sớm :)

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình đã vào facebook từng chuyên ngành của trường để được thầy cô tư vấn và tìm ra ngành học mình thấy hợp nhất. Các thầy cô cực kỳ wellcome luôn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Môi Trường Học

   Đã học khoá học: Tài chính ngân hàng tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường học cực kỳ tốt, giảng viên thân thiện, học phí rẻ, đặc biệt nhiều gái xinh

   Điểm cần cải thiện

   Cổng vào khang trang hơn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Vào đây học các em sẽ thấy 1 môi trường học tuyệt vời, giảng viên thân thiện, học phí vừa phải.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Giao Tiếp Như Người Bản Ngữ

   Đã học khoá học: Giao tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên vui vẻ, hài hước và nhiệt huyết

   Điểm cần cải thiện

   Không có khuyết điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Giao tiếp với người nước ngoài lưu loát và đã kết hợp với ngôn ngữ hình thể để tăng hiệu quả giao tiếp

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Học viện Ngân hàng (website: hvnh.edu.vn) có lịch sử phát triển lâu dài, chất lượng cơ sở vật chất và giảng dạy được đầu tư hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên theo học tại trường.

   Được thành lập từ năm 1961, Học viện Ngân hàng đã và đang nỗ lực trong công tác xây dựng và phát triển, với mong muốn tạo môi trường tốt nhất cho sinh viên học tập, trở thành nguồn lực lao động hữu ích cho đất nước.

   Với bề dày lịch sử lâu đời, Học viện Ngân hàng đã đào tạo và tích lũy được nhiều sinh viên ưu tú cũng như đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và có tâm với nghề.

   Học viên Ngân Hàng

   Học viên Ngân Hàng

   Học viện Ngân hàng được thành lập ngày 09/02/1998, theo Quyết định số 30/1998/QĐ – TTg Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng.

   Trong giai đoạn hơn 10 năm, Học viện Ngân hàng đã phát triển không ngừng, trường đã nỗ lực tìm kiếm và mở rộng các hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế thông qua các chương trình trao đổi giảnh viên, sinh viên, liên kết đào tạo với nhiều trường đại học có uy tín trên thế giới. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ của Học viện Ngân hàng trong giai đoạn này đã tạo nên động lực nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp có hiệu quả cho nền kinh tế.

   55 Năm hình thành và phát triển Học viện Ngân Hàng (Nguồn: Youtube – Banking Academy)

   Sứ mệnh

   Học viện Ngân hàng là trường Đại học thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh với trọng điểm là lĩnh vực tài chính Tài chính – Ngân hàng, góp phần phát triển và hoàn thiện đất nước.

   Tầm nhìn

   Vào năm 2020, Học viện Ngân hàng sẽ là trường đại học đa ngành, định hướng nghề nghiệp – ứng dụng; đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản của trường đại học; trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng của Việt Nam.

   Hoạt động của sinh viên

   Các Câu lạc bộ (CLB) của sinh viên tại Học viện Ngân hàng được hoạt động dưới định hướng của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện, trong đó Hội Sinh viên đóng vai trò thường trực.

   Hiện nay, Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng với sự hỗ trợ của Đội Cộng tác viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng (Blue Wings) trực tiếp quản lý ba loại hình: CLB, Đội và Liên Chi hội; trong đó số lượng CLB là 24, số lượng đội là 2 và số lượng Liên Chi hội là 8.

   Ngoài ra, Học viện còn một số các CLB của sinh viên khác chưa trực thuộc sự quản lý của Hội Sinh viên.

   Các CLB tại HVNH được tổ chức theo 3 cụm chính, đó là Cụm Học thuật, Cụm kỹ năng và Cụm tình nguyện – sở thích. Mỗi Cụm có ban chấp hành riêng, cùng Đội Cộng tác viên ban chấp hành Hội sinh viên Học viện Ngân hàng (Blue Wings) hỗ trợ cho Ban Chấp hành HSV thực hiện tốt chức năng quản lý các đơn vị trong Hội. Nếu như năm 2006, Học viện Ngân hàng mới chỉ có 1 CLB hoạt động thì đến năm nay đã có 35 CLB/Đội/Liên chi hội. Dưới đây là một số thông tin của các đơn vị trực thuộc Hội sinh viên

   Sinh viên nhảy Flashmob chào mừng 55 năm thành lập trường

    Teambuilding

   Sinh viên tham gia hoạt động Teambuilding

   Sinh viên tham gia hoạt động hiến máu

   Sinh viên toàn trường tham gia hoạt động hiến máu

   Đội ngũ giảng viên

   Học viện Ngân hàng có đội ngũ 520 giảng viên có trình độ chuyên môn cao được đào tạo tại các trường danh tiếng trong nước và trên thế giới. HVNH có 11 giáo sư, phó giáo sư, hơn 400 Thạc sĩ, Tiến sĩ trong đó 61% giảng viên được đào tạo sau đại học tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

   Đối với chương trình Chất lượng cao:

   + Các giảng viên giàu kinh nghiệm của Học viện Ngân Hàng

   + Các giảng viên là các giáo sư, tiến sỹ của một số Trường Đại học có uy tín trên thế giới

   + Các nhà quản lý từ các cơ quan, doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn quy định của Học viện Ngân Hàng.

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất của Trung tâm thực hành được trang bị khang trang và hiện đại với toà nhà 5 tầng bao gồm:

   – 08 phòng máy tính đào tạo thực hành.

   – 08 phòng chức năng.

   – Tổng diện tích sử dụng 1335m2.

   – 02 phòng đào tạo Ngoại ngữ (Lab) mỗi phòng có 42 trạm học viên.

   Mỗi phòng máy tính đều được trang bị trên 35 máy tính cấu hình cao kết nối mạng nội bộ và mạng Internet tốc độ cao với đường thuê bao riêng LeaseLine sử dụng các thiết bị mạng hiện đại của Cisco, 3COM, HP và IBM cùng với các thiết bị trợ giảng chuyên dụng như máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, digital camera.

   Thư viện điện tử hiện đại

   Thư viện điện tử hiện đại

   Phòng học được trang bị hiện đại có điều hoà, máy chiếu, âm thanh tốt, phục vụ lên tới hơn 70 người/phòng.

   Hệ thống phòng học có trang bị thiết bị hội thảo truyền hình có thể phục vụ đào tạo trực tuyến, hội thảo từ xa do dự án Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục & Đào tạo trang bị.

   Thành tựu

   Đánh giá cao công lao đào tạo đội ngũ cán bộ cho nền kinh tế quốc dân và ngành tài chính – nhân hàng, Học viện Ngân hàng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng:

   – Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì và Huân chương Độc lập Hạng Nhì, Hạng Ba cho Học viện Ngân hàng.

   – Huân chương Lao động Hạng Hạng Nhất, Hạng Nhì cho Phân viện Bắc Ninh.

   – Huân chương Lao động Hạng Hạng Nhì, Hạng Ba cho Phân viện Phú Yên.

   – Huân chương Lao động Hạng Nhì cho CSĐT Sơn Tây.

   – 18 Huân chương Lao động các hạng cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên của Học viện qua các thời kỳ công tác.

   Cựu sinh viên nổi bật

   TS. Nguyễn Văn Khách – Phó Chủ Tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc Gia: Ông hiện tại đang công tác tại Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và là cựu sinh viên Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng (Học viện Ngân hàng hiện nay) khóa III (1980 – 1984).

   Ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: hiện giữ chức Tổng Giám đốc Co – op Bank và là cựu sinh viên chuyên ngành Kế toán, Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng (Học viện Ngân hàng hiện nay) khóa II (1979 – 1983).

   Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó tổng giám đốc Vietcombank: một trong những Cựu sinh viên xuất sắc của Học viện Ngân hàng niên khóa 1981 – 1985.

   Ngoài ra, trường còn nhiều cựu sinh viên tiêu biểu khác.

   Nguồn: Học viện Ngân hàng

   Địa điểm