Học viện Ngân hàng | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?
      9.0
      Xuất sắc
      8 đánh giá

      Chương trình

      7 khóa học

      Hệ thống thông tin quản lý

      Hệ thống thông tin quản lý
      1 tháng
      Hệ thống thông tin quản lý
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

      Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

      Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

      – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

      Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

      Tổ hợp xét tuyển:

      A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

      A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

      D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

      D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

      – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

      Kiến thức:

      Sinh viên được trang bị kiến thức vững chắc về ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin quản lý vào hoạt động tại các tổ chức ngân hàng, tài chính và các doanh nghiệp khác.

      Kỹ năng:

      Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phân tích thiết kế, tổ chức phát triển và quản lý, khai thác các hệ thống thông tin trong thực tiễn. Sinh viên cũng có khả năng tham gia xây dựng chính sách và chỉ đạo thực thi công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các tổ chức tài chính, ngân hàng cũng như tại doanh nghiệp nói chung.

      Cơ hội nghề nghiệp:

      Kỹ sư, Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận công việc trong một cơ quan, xí nghiệp. Trong các lĩnh vực thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin và Truyền thông... Phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống; Quản trị viên Hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp; Lập trình viên Cơ sở dữ liệu; Nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án trong các hướng ngành: giáo dụng điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin địa lý (GIS); Nghiên cứu viên, giảng viên.

      Tài chính - Ngân hàng

      Tài chính Ngân hàng
      1 tháng
      Tài chính Ngân hàng
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

      Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

      Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

      – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

      Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

      Tổ hợp xét tuyển:

      A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

      A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

      D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

      D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

      – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

      Quản trị kinh doanh

      Quản trị kinh doanh
      1 tháng
      Quản trị kinh doanh
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

      Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

      Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

      – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

      Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

      Tổ hợp xét tuyển:

      A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

      A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

      D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

      D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

      – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

      Kinh doanh quốc tế

      Kinh doanh thương mại
      1 tháng
      Kinh doanh thương mại
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

      Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

      Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

      – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

      Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

      Tổ hợp xét tuyển:

      A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

      A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

      D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

      D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

      – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

      Mục tiêu đào tạo:

      Chương trình được thiết kế để đào tạo và cung ứng nhân lực trình độ cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp chương trình có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở mức cơ bản, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

      Kiến thức:

      Kiến thức về kinh tế – xã hội, hoạt động doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, quản trị các nguồn lực phục vụ kinh doanh tại các doanh nghiệp có hoạt động gắn liền hoặc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

      Kiến thức để tham gia các hoạt động nghiên cứu, hoạch định chính sách trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

      Kỹ năng:

      Chủ động tìm hiểu và vận dụng quy định luật pháp Việt Nam và quốc tế áp dụng trong hoạt động của doanh nghiệp.

      Thực hiện nghiên cứu thị trường, cạnh tranh ngành, khách hàng, phân đoạn thị trường... trong điều kiện kinh doanh quốc tế.

      Cơ hội nghề nghiệp:

      Chuyên viên quản trị thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị đầu tư quốc tế, quản trị logistics kinh doanh quốc tế, quản lý bán hàng quốc tế.

      Chuyên viên hải quan.

      Chuyên viên các văn phòng đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại của Việt Nam ở nước ngoài;

      Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại quốc tế tại các cơ quan quản lý Nhà nước;

      Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

      Chuyên viên Thanh toán quốc tế tại các NHTM.

      Luật kinh tế

      Luật Kinh doanh
      1 tháng
      Luật Kinh doanh
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

      Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

      Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

      – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

      Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

      Tổ hợp xét tuyển:

      A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

      D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

      D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

      D09 (Toán, lịch Sử, tiếng Anh)

      – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

      Ngôn ngữ Anh

      Tiếng Anh
      1 tháng
      Tiếng Anh
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

      Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

      Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

      – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

      Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

      Tổ hợp xét tuyển:

      A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

      D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

      D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

      D09 (Toán, lịch Sử, tiếng Anh)

      – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

      Kế toán

      Kế toán
      1 tháng
      Kế toán
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 8 học kỳ.

      Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

      Học viện Ngân hàng áp dụng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

      – Xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT Quốc gia:

      Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

      Tổ hợp xét tuyển:

      A00 (Toán, vật Lí, Hóa học)

      A01 (Toán, vật Lí, tiếng Anh)

      D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh)

      D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh)

      – Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông & năng lực ngoại ngữ.

      Đánh giá

      8 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      9.5
      Cơ sở vật chất
      8.9
      Môi trường HT
      8.9
      HĐ ngoại khoá
      8.6
      Cơ hội việc làm
      8.3
      Tiến bộ bản thân
      9.1
      Thủ tục hành chính
      9.5
      Quan tâm sinh viên
      9.5
      Hài lòng về học phí
      9.8
      Sẵn sàng giới thiệu
      8.9
      Giảng viên
      9.5
      Cơ sở vật chất
      8.9
      Môi trường HT
      8.9
      HĐ ngoại khoá
      8.6
      Cơ hội việc làm
      8.3
      Tiến bộ bản thân
      9.1
      Thủ tục hành chính
      9.5
      Quan tâm sinh viên
      9.5
      Hài lòng về học phí
      9.8
      Sẵn sàng giới thiệu
      8.9

      Chi tiết từ học viên

      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Nhận Xét Từ Sv Năm Hai Hvnh

      Đã học khoá học: Khoa Kinh doanh quốc tế tại đây.

      Ưu điểm

      1. Môi trường học tập, hoạt động ngoại khoá khá ổn và năng động.
      2. Đội ngũ gv trẻ, nhiệt huyết, có chuyên môn cao, đặc biệt rất quan tâm tới sv.
      3. Thi, kiểm tra coi gắt, dù đề không khó nhưng không học thì vẫn F như thường.
      4. Cổng thông tin SV mới ổn, mượt
      5. Nhà WC 5 sao xịn sò
      6. Học phí rẻ

      Điểm cần cải thiện

      1. Trường có nhiều csdt và phân viện nhưng diện tích trường còn nhỏ.
      2. Thông báo các quyết định tới sv còn chưa nhanh

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Khi mình tìm hiểu các ngành thì thấy trường có đào tạo ngành KDQT mà mình mong muốn nên mình đặt nv, dĩ nhiên BA ban đầu không phải nv1 của mình. Nhưng sau khi có điểm, mình trượt nv1 ban đầu và quyết định đặt ngành KDQT BA lên nv1. Từ đó đến giờ, mình cảm thấy lựa chọn của mình là đúng, mình còn thấy may mắn vì trượt nv1 ban đầu cơ, BA là một môi trường phù hợp đối với cá nhân mình. Mọi thứ không dám nói là xuất sắc, nhưng là đủ với mình.
      Nếu bạn yêu thích KDQT mà không đỗ các trường top 1 như NEU, FTU. Welcome bạn đến với KDQT BA. Học phí rẻ, chất lượng đào tạo tốt với chương trình học song ngữ ở các môn chuyên ngành, giảng viên khoa đều trẻ, học vị cao, từng học tại nước ngoài nên rất thoải mái, năng động.

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Nguyen Phuong Thao
      Nguyen Phuong Thao
       

      Bước Ngoặt Khi Bước Vào Học Viện Ngân Hàng

      Đã học khoá học: Toeic tại đây.

      Ưu điểm

      Mình để HVNH nguyện vọng 2 nhưng mình thấy thật may mắn vì đã ko đỗ NV1 rồi cuối cùng vào được trường. Học phí siêu rẻ, chỗ sống ảo nhiều vô kể, quan trọng nhất là các thầy cô cực gần gũi và quan tâm.

      Điểm cần cải thiện

      Khu kí túc mình ở đang sửa nên hơi ồn, mong là sẽ sửa xong sớm :)

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Mình đã vào facebook từng chuyên ngành của trường để được thầy cô tư vấn và tìm ra ngành học mình thấy hợp nhất. Các thầy cô cực kỳ wellcome luôn

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Môi Trường Học

      Đã học khoá học: Tài chính ngân hàng tại đây.

      Ưu điểm

      Môi trường học cực kỳ tốt, giảng viên thân thiện, học phí rẻ, đặc biệt nhiều gái xinh

      Điểm cần cải thiện

      Cổng vào khang trang hơn

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Vào đây học các em sẽ thấy 1 môi trường học tuyệt vời, giảng viên thân thiện, học phí vừa phải.

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Giao Tiếp Như Người Bản Ngữ

      Đã học khoá học: Giao tiếp tại đây.

      Ưu điểm

      Giáo viên vui vẻ, hài hước và nhiệt huyết

      Điểm cần cải thiện

      Không có khuyết điểm

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Giao tiếp với người nước ngoài lưu loát và đã kết hợp với ngôn ngữ hình thể để tăng hiệu quả giao tiếp

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

      Giới thiệu

      Địa điểm