Học viện Ngân hàng | Edu2Review

Học viện Ngân hàng

6 đánh giá
9.2
Xuất sắc
6 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Thủ tục hành chính
9.2
Quan tâm sinh viên
9.2
Hài lòng về học phí
9.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.8
Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
9.2
Thủ tục hành chính
9.2
Quan tâm sinh viên
9.2
Hài lòng về học phí
9.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.8

Chương trình

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh thương mại

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm