Học viện Phát triển Tư duy và Kỹ năng IEG - Khóa học Khoa học | Edu2Review

Khóa học Khoa học

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng tự học

Lộ trình khóa học

Chương trình Interactive Science phù hợp cho học sinh Tiểu học từ 6 - 12 tuổi. Chương trình bao gồm 4 cấp độ. Mỗi khóa học tập trung vào 1 chủ đề khoa học khác nhau, lần lượt là Khoa học Công nghệ, Khoa học Vật lý, Khoa học Đời sống, Khoa học Trái đất.

Phương pháp giảng dạy

Để việc giảng dạy của giáo viên & việc tiếp thu kiến thức của học sinh đạt hiệu quả tốt, Chương trình Interactive Science kết hợp áp dụng các phương pháp học tập hiện đại:

  • STEM & Thí nghiệm thực hành với quy trình Thiết kế kỹ thuật gồm 7 bước.
  • Phương pháp học tập 5E: Engage (Tạo hứng thú), Explore (Trải nghiệm), Explain (Giải thích), Elaborate (Phân tích), Evaluate (Đánh giá).
  • Tích hợp công nghệ: thông qua tài khoản học tập trực tuyến với hệ thống học liệu đồ sộ gồm: video minh họa các thí nghiệm thực hành, trò chơi khoa học, tài liệu đọc, bài tập đánh giá.
  • Giáo trình giàu tính tương tác: hình ảnh được thiết kế trực quan, sinh động và có tính định hướng cá nhân cao.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Phát triển Tư duy và Kỹ năng IEG

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá