Học viện Phát triển Tư duy và Kỹ năng IEG - Khóa học Tiếng Anh cho học sinh THPT | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh cho học sinh THPT

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng tự học

Lộ trình khóa học

- Đọc chuyên sâu (Intensive reading) với các nguồn tài liệu mang tính nâng cao về học thuật và sáng tạo.

  • Nghiên cứu và viết học thuật với các chủ đề đa dạng và tích hợp nhiều lĩnh vực (Interdisciplinary research & Academic writing).
  • Viết luận sáng tạo (Creative writing), trải nghiệm, phân tích và định hình phong cách viết.
  • Tư duy phản biện (Critical Thinking) qua những buổi tranh luận theo chủ đề chuyên sâu và qua các dự án thực tế tích hợp kỹ năng.
  • Tiếp cận những nghiên cứu và kiến thức khoa học, xã hội để định hướng phát triển bản thân trong học tập, công việc và cuộc sống.

Phương pháp giảng dạy

Học viện IEG phát triển hệ thống chương trình dạy và học dựa theo 4 tiêu chí STAR:

  • See - Khám phá: Học cách đọc, nghe và nhìn ra thế giới xung quanh để mở cánh cửa tư duy và tiếp thu thêm kiến thức mới, không ngừng đào sâu và mở rộng tri thức.
  • Think - Tư duy: Cân nhắc và đánh giá thông tin để nhận ra những góc khuất, những "điểm mù" trong suy nghĩ để không ngừng bổ sung, hoàn chỉnh thông tin trước khi đưa vào áp dụng.
  • Act - Áp dụng: Áp dụng kiến thức đã được chắt lọc qua quá trình tư duy, để hành động theo từng bước, tạo dựng một khởi đầu thật vững chắc để lấy đó làm điểm tựa cho sự phát triển ổn định, lâu dài về sau.
  • Reflect - Đúc kết kinh nghiệm: Dành thời gian chiêm nghiệm lại sau mỗi bước trong quá trình học, để rút ra những bài học cho bản thân, tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và có những định hướng cho bản thân.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Phát triển Tư duy và Kỹ năng IEG

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá