Học Viện Tài Chính | Edu2Review

Học Viện Tài Chính

21 đánh giá
8.4
Tốt
21 đánh giá

Chương trình

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý
Đăng ký xét tuyển

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng
Đăng ký xét tuyển

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh
Đăng ký xét tuyển

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh
Đăng ký xét tuyển

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế
Đăng ký xét tuyển

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
8.7
Cơ hội việc làm
9.2
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
7.6
Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
8.7
Cơ hội việc làm
9.2
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
7.6

Giới thiệu

Địa điểm