Học viện Thực hành Đầu tư Tài chính DaVinci - Khóa học Công thức giao dịch theo sóng Elliott và Fibonacci Level 2 (Version 2.0) | Edu2Review

Khóa học Công thức giao dịch theo sóng Elliott và Fibonacci Level 2 (Version 2.0)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý tài chính

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Sau khi hoàn thành chương trình sóng Elliott và Fibonacci Level 1, bạn đã biết cách xác đinh, nhận diện các nhịp sóng chính, các nhịp sóng điều chỉnh

Trong khoá học này, bạn sẽ được học cách sử dụng Fibonacci Extension, để xác đinh múc giá mục tiêu trong các nhịp sóng tăng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Thực hành Đầu tư Tài chính DaVinci

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá