Học viện Thực hành Đầu tư Tài chính DaVinci - Khóa học Đầu tư chứng khoán theo lý thuyết chu kỳ | Edu2Review

Khóa học Đầu tư chứng khoán theo lý thuyết chu kỳ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý tài chính

Tổng quan khóa học

Đây là khóa học chuyên sâu giải thích tính chu kỳ của thị trường và phương pháp giao dịch theo chu kì đó.

Chu kỳ vận động thị trường ảnh hướng rất lớn tới lợi nhuận của nhà đầu tư. Kiến thức khóa học được kiếm chứng với chuẩn phân tích của thế giới.

Lộ trình đào tạo

  1. Tìm hiểu khái niệm, thuật ngữ
  2. Nắm bắt công cụ
  3. Kiến thức giao dịch chuyên sâu
  4. Thực hành và tốt nghiệp
  5. Hỗ trợ đầu tư giao dịch

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Thực hành Đầu tư Tài chính DaVinci

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá