Học viện Thực hành Đầu tư Tài chính DaVinci - Khóa học Đầu tư chuyên nghiệp theo xu hướng | Edu2Review

Khóa học Đầu tư chuyên nghiệp theo xu hướng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý tài chính

Tổng quan khóa học

Khóa học hướng dẫn bạn các kiến thức vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư mới, đó là nhận diện tổng quan về thị trường. Xác định các vùng rủi ro và an toàn khi giao dịch, công thức quản trị rủi ro, công cụ để xác định xu hướng trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn...

Lộ trình đào tạo

  1. Nhập môn giao dịch
  2. Lý thuyết chuyên sâu
  3. Thực tập tốt nghiệp
  4. Hỗ trợ đầu tư

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Thực hành Đầu tư Tài chính DaVinci

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá