Kế toán Hà Nội – Trung tâm Đào tạo Thực hành Kế toán Thuế - Khóa học Kế toán cơ bản | Edu2Review

Khóa học Kế toán cơ bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

32 buổi

Lớp học kế toán cơ bản tại Hà Nội dạy bạn những gì?

Với phương pháp giảng dạy: Học Kế Toán cơ bản từ những chứng từ sống và tình huống thực tế phát sinh trong các doanh nghiệp, Lớp Kế Toán cơ bản tại Hà Nội sẽ giúp bạn nắm được các nội dung sau:

  • Dạy thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn
  • Dạy cách tính thuế, kê khai thuế (Báo cáo thuế tháng, quý, năm)
  • Nhập môn kế toán (Nguyên lý kế toán)
  • Dạy cách hạch toán thực tế vào sổ sách, lập báo cáo tài chính
  • Dạy thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp
  • Dạy trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất
Khóa học Đối tượng đăng ký Khoá học cho người đã học kế toán Khoá học cho người chưa học kế toán
Thời gian học
Sáng: 8h30 – 11h;
Chiều: từ 14h – 16h30;
Tối: từ 18h – 20h30
Thời lượng
Mỗi khoá học từ 28 – 32 buổi tuỳ theo đối tượng học viên
Học phí (Chưa giảm) 3.000.000đ 4.000.000đ
Đăng ký Nhóm 3 người trở lên Mọi đối tượng 1.500.000đ
(Giảm 50%)
2.000.000đ
(Giảm 50%)
Đăng ký Nhóm 2 người Sinh viên 1.500.000đ
(Giảm 50%)
2.000.000đ
(Giảm 50%)
Đối tượng khác 1.650.000đ
(Giảm 45%)
2.200.000đ
(Giảm 45%)
Đăng ký 1 người
Mọi đối tượng 1.800.000đ
(Giảm 40%)
2.400.000đ
(Giảm 40%)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán Hà Nội – Trung tâm Đào tạo Thực hành Kế toán Thuế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá