Kế toán Hồng Trang - Khóa học Huấn luyện tài năng tài chính, kế toán cho các doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Huấn luyện tài năng tài chính, kế toán cho các doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

1 năm

Mục tiêu khóa học:

Huấn luyện, đào tạo các bạn hiện đang làm việc trong các Doanh nghiệp (bao gồm cả bạn đã có kiến thức về kế toán và chưa có kiến thức về kế toán) trở thành một nhà quản trị tài năng trong lĩnh vực tài chính kế toán, với các vị trí chức danh như kế toán trưởng, giám đốc tài chính trong chính doanh nghiệp mình đang làm việc.

Mục tiêu của khóa học là tìm ra giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề đang đặt ra về tài chính, kế toán của chinh các doanh nghiệp tham gia tại Chương trình nhằm:

+ Kiểm soát rủi ro pháp lý nhằm đảm bảo rủi ro thấp nhất

+ Giảm thiểu Chi phí thuế, nhằm mục tiêu chi phí pháp lý thấp nhất

+ Tối đa hóa lợi ích kinh tế, đáp ứng tối ưu nhu cầu quản trị của chủ doanh nghiệp

+ Nhưng đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định về Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Pháp luật thuế và các quy định pháp lý có liên quan

Khóa học nhằm huấn luyện và đào tạo nhân sự kế toán cho chính các doanh nghiệp tham gia chương trình. Toàn bộ tài liệu học tập trong chương trình sẽ được xây dựng tử chính các vấn đề đang đặt ra tại các doanh nghiệp.

Học phí ưu đãi năm 2019: 650.000 đồng/buổi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán Hồng Trang

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá