Kế toán Hồng Trang - Khóa học Kế toán Thuế | Edu2Review

Khóa học Kế toán Thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

3 tháng

Mục đích đào tạo kế toán cao cấp:

Củng cố một cách sâu rộng kiến thức về thuế, từ đó hình thành khả năng sáng tạo độc lập trong việc xử lý các rủi ro về thuế. Cấp độ đào tạo – Chuyên gia về kế toán thuế

Ôn luyện kiến thức quan trọng về kế toán thuế:
+ Ôn tập một cách có hệ thống, sâu sắc về kiến thức Pháp luật về thuế, quản lý thuế và vấn đề sử dụng hóa đơn
+ Hạch toán tổng hợp, chi tiết các nghiệp vụ quan trọng, phổ biến về kế toán thuế tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
+ Trên cơ sở chứng từ và các tình huống thực tế, học viên được trải nghiệm các công việc của một kế toán thuế hiện đại, có trình độ chuyển môn cao.

Rèn luyện các kỹ năng quan trọng về kế toán thuế
Kỹ năng cứng: tính toán, xác định thành thạo, đúng quy định các khoản thuế phải nộp; kê khai và nộp thuế đúng hạn, quy định; đối chiếu và kiểm tra thuế với các phần hành kế toán liên quan, tổ chức hồ sơ lưu trữ về thuế kỹ năng giao tiếp cơ quan thuế
Kỹ năng mềm: Xử lý linh hoạt, đúng quy định các trường hợp phát sinh đặc biệt liên quan đến thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN. Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế, kỹ năng giải quyết các mẫu thuẫn với khách hàng về cách ứng xử đối hóa đơn và các loại thuế, hiểu biết sâu sắc về sự ảnh hưởng các khoản mục thuế đến Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp nhìn từ khía cạnh kế toán thuế…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán Hồng Trang

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá