Kế toán Hồng Trang - Khóa học Kế toán Tổng hợp trong đơn vị Sự nghiệp, Dịch vụ công | Edu2Review

Khóa học Kế toán Tổng hợp trong đơn vị Sự nghiệp, Dịch vụ công

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

20 buổi

Nội dung:

Chuyên đề 1: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

 1. Bản chất kế toán thực tế tại ĐV hành chính sự nghiệp
 2. Bí quyết hạch toán thành thạo các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị
 3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong ĐV hành chính sự nghiệp

Chuyên đề 2: Thực hành kế toán các khoản thu của ĐV hành chính sự nghiệp

 1. Kế toán các khoản thu từ ngân sách
 2. Kế toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công
 3. Kế toán Thu khác

Chuyên đề 3: Thực hành kế toán các chi của ĐV hành chính sự nghiệp

 1. Kế toán các khoản chi thường xuyên
 2. Kế toán các khoản chi không thường xuyên

Chuyên đề 4: Kế toán thặng dư & trích lập các quỹ tại ĐV hành chính sự nghiệp

 1. Nhận thức vai trò của Quy chế chi tiêu nội bộ
 2. Kế toán quản trị và kế toán tài chính khoản thặng dư (thu nhập)
 3. Kế toán trích lập các quỹ tại ĐV hành chính sự nghiệp

Chuyên đề 5: Lập Báo cáo tài chính và các Tờ khai thuế ĐV hành chính sự nghiệp

 1. Lập Tờ khai thuế GTGT
 2. Lập Tờ khai quý, quyết toán thuế TNCN
 3. Lập Tờ khai quý, quyết toán thuế TNDN
 4. Lập Báo cáo tài chính
 5. Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu quản lý

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán Hồng Trang

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá