Kế toán Hồng Trang - Khóa học Lớp học theo yêu cầu | Edu2Review

Khóa học Lớp học theo yêu cầu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3 tháng

Các lĩnh vực đào tạo cơ bản:

Về kỹ năng nghề nghiệp kế toán: đào tạo kỹ năng nghề nghiệp kế toán viên giỏi tại các phần hành chủ yếu tại DN, đạo tạo kỹ năng kế toán thuế cao cấp cho DN,đào tạo kế toán trưởng, kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Về kỹ năng quản trị tài chính: tùy theo nhu cầu của DN và học viên, phần hành này thường được thiết kế cho các học viên hiện đang là giám đốc điều hành CEO hoặc CFO (giám đốc tài chính), kế toán trưởng tại DN.

Hiện Kế toán Hồng Trang đã tổ chức thành công 3 lớp học theo yêu cầu cho các học viên là các cá nhân muốn nâng cáo trình độ chuyên môn và một số doanh nghiệp như Công ty CP khảo sát & kiểm định xây dựng Hà nội, Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật xây Phương Nam, Trung tâm dạy nghề hỗ trợ trẻ em thiệt thòi – Hội khuyến học Việt Nam…

Nội dung các lớp học theo yêu cầu – “One to one class”

1. Giúp DN đánh giá thực trạng công tác kế toán tại DN (kế toán quản trị & kế toán tài chính)
2. Đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề tồn tại về công tác kế toán tại đơn vị
3. Xây dựng chiến lược, mục tiêu phát triển chính sách kế toán quản trị & kế toán tài chính tại DN
4. Đào tạo học viên để trở thành kế toán trưởng có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tốt để đảm nhận tốt vai trò Kế toán trưởng tại DN của mình. Cụ thể nội dung tư vấn, đào tạo như sau:

  • Xây dựng lại hệ thống kế toán, phân công lại công việc cho kế toán viên hợp lý, hiệu quá
  • Thiết kế hệ thống tài khoản, sơ đồ hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại DN, phù hợp với chuẩn mực kế toán, yêu cầu pháp lý và đặc điểm SXKD của DN)
  • Xây dựng lại trình tự luân chuyên chứng từ, tổ chức công tác hạch toán chi tiết từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm
  • Tư vấn, hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị đáp ứng tối ưu nhu cầu thông tin phục vụ điều hành hoạt động hằng ngày cho Ban giám đốc DN như Báo cáo nhanh công nợ phải thu, Báo cáo nhanh hàng tồn kho, Báo cáo nhanh tình hình tín dụng tại các ngân hàng, Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh…
  • Tư vấn, hướng dẫn học viên sử dụng thành thạo phần mềm kế toán hiện tại của DN hoặc phần mềm kế toán do chương trình cung cấp (trường hợp DN chưa áp dụng kế toán bằng phần mềm)
  • Tư vấn, đào tạo học viên tự lập Báo cáo tài chính và các loại Báo cáo thuế : Thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN
  • Tư vấn, đào tạo học viên kỹ năng phân tính báo cáo tài chính của chính DN mình để phục vụ cho nhu cầu quản trị DN, gợi mở hướng nghiên cứu đối với báo cáo tài chinh cung cấp cho nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán Hồng Trang

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá