Kế toán Hồng Trang - Khóa học Xử lý rủi ro Thuế | Edu2Review

Khóa học Xử lý rủi ro Thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

10 buổi

Mục đích đào tạo:

Đây là chương trình đặc biệt. Toàn bộ chương trình chỉ tập trung vào việc đào tạo chuyên sâu về kỹ năng mềm – Kỹ năng phòng tránh, xử lý các sai lầm về thuế – Kỹ năng không thể thiếu của Kế toán tổng hợp chuyên nghiệp. Chương trình gồm các chuỗi hội thảo chia sẻ Kỹ năng xử lý rủi ro về thuế, chia theo từng chuyên đề, từng buổi độc lập.

Nội dung đào tạo

Phần 1: Kế toán tổng hợp & kỹ năng “ĐÁNH GIÁ” các rủi ro về thuế của từng loại hình doanh nghiệp”

Phần 2: Kế toán tổng hợp & kỹ năng “XỬ LÝ”các rủi ro về thuế của từng loại hình doanh nghiệp”

Phần 3: Kỹ năng chuẩn bị cho cuộc thanh, kiểm tra quyết toán thuế

Phương pháp đào tạo:

Học viên sẽ có được sự trải nghiệm từ chính các nghiệp vụ thưc tế đang phát sinh hằng ngày tại các DN hiện nay, cấp độ từ phổ biến, điển hình đến phức tạp, trọng yếu…Ưu tiên sử dụng dữ liệu do chính các học viên cung cấp.

Sơ đồ tương tác: Tìm kiếm sai lầm=> chỉ rõ nguyên nhân=> hiểu biết, khắc phục➔ sáng tạo ➔ xử lý thành công.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Kế toán Hồng Trang

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá