Khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học Huế - Chuyên ngành Giáo dục Thể chất | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Giáo dục Thể chất

Chương trình

Ngành

Giáo dục quốc phòng an ninh

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức : 203 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể nội dung về Giáo dục Quốc phòng - An ninh (165 tiết = 11 ĐVHT).

Đối tượng tuyển sinh

Theo điều 5 (Điều kiện dự thi) của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành .

Ngoài ra thí sinh còn hội đủ điều kiện về thể hình, chiều cao, cân nặng quy định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người cán bộ, giáo viên ngành giáo dục thể chất có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có lòng yêu nghề nghiệp phù hợp, nắm vững kiến thức về lý luận, kỹ năng thực hành, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục thể chất cho các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân theo yêu cầu xã hội, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp và có thể học tiếp ở các bậc cao hơn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Yêu cầu về kiến thức

  • Những kiến thức nhất định về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên đặc biệt nắm vững quy trình, phương pháp, nguyên tắc dạy học và huấn luyện TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những tri thức này vào thực tế giảng dạy, phát triển phong trào TDTT, có tiềm năng khoa học để tự phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng diễn biến phát triển của thực tiễn nhà trường các cấp về lĩnh vực GDTC.
  • Có đủ năng lực đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và dạy học môn Giáo dục Thể chất. Nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động và phương pháp giảng dạy một số môn thể thao phổ thông.

Yêu cầu về kỹ năng

  • Có phương pháp làm việc khoa học chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, khả năng tự học và tự nghiên cứu, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, hội nhập trong môi trường quốc tế và khu vực.
  • Có khả năng áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học giáo dục thể chất, nâng cao chất lượng dạy học; kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động TDTT trường học.
  • Kỹ năng thực hành cơ bản các môn thể thao phổ thông; giải quyết các tình huống sư phạm.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy môn học giáo dục thể chất trong các trường Đại học, Trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và có thể đảm nhận được công việc của người cán bộ TDTT trong các cơ quan quản lý xã hội, lĩnh vực kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT.