Khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học Huế | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học Huế

   Khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học Huế
   Khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học Huế
   Khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học Huế
   Khoa giáo dục thể chất - Trường Đại học Huế
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   2 ngành

   Giáo dục Quốc phòng - An ninh

   Giáo dục Quốc phòng - An ninh
   1 tháng
   Giáo dục Quốc phòng - An ninh
   1 tháng

   Giáo dục Thể chất

   Giáo dục Quốc phòng - An ninh
   4 năm
   Giáo dục Quốc phòng - An ninh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức : 203 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể nội dung về Giáo dục Quốc phòng - An ninh (165 tiết = 11 ĐVHT).

   Đối tượng tuyển sinh

   Theo điều 5 (Điều kiện dự thi) của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành .

   Ngoài ra thí sinh còn hội đủ điều kiện về thể hình, chiều cao, cân nặng quy định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo người cán bộ, giáo viên ngành giáo dục thể chất có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có lòng yêu nghề nghiệp phù hợp, nắm vững kiến thức về lý luận, kỹ năng thực hành, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục thể chất cho các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân theo yêu cầu xã hội, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp và có thể học tiếp ở các bậc cao hơn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Yêu cầu về kiến thức

   • Những kiến thức nhất định về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên đặc biệt nắm vững quy trình, phương pháp, nguyên tắc dạy học và huấn luyện TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những tri thức này vào thực tế giảng dạy, phát triển phong trào TDTT, có tiềm năng khoa học để tự phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng diễn biến phát triển của thực tiễn nhà trường các cấp về lĩnh vực GDTC.
   • Có đủ năng lực đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và dạy học môn Giáo dục Thể chất. Nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động và phương pháp giảng dạy một số môn thể thao phổ thông.

   Yêu cầu về kỹ năng

   • Có phương pháp làm việc khoa học chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, khả năng tự học và tự nghiên cứu, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, hội nhập trong môi trường quốc tế và khu vực.
   • Có khả năng áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học giáo dục thể chất, nâng cao chất lượng dạy học; kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động TDTT trường học.
   • Kỹ năng thực hành cơ bản các môn thể thao phổ thông; giải quyết các tình huống sư phạm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy môn học giáo dục thể chất trong các trường Đại học, Trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và có thể đảm nhận được công việc của người cán bộ TDTT trong các cơ quan quản lý xã hội, lĩnh vực kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được thành lập vào năm 2005, chuyển đổi từ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục thể chất – Đại học Huế, là một đơn vị trực thuộc Cơ quan Đại học Huế. Khoa có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm thể chất – giáo dục quốc phòng, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao. Ngoài ra nhà trường còn xây dựng phong trào rèn luyện thân thể thể dục, thể thao của cán bộ học sinh, sinh viên trong đại học Huế.

   Giới thiệu về Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại học Huế (Nguồn: YouTube – Tình Nguyễn Thế)

   Nhiệm vụ

   Xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất và thể dục thể thao, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục thể chất.

   • Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh và ngành Giáo dục Thể chất;
   • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thể dục thể thao;
   • Xây dựng phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao của cán bộ, học sinh, sinh viên trong Đại học Huế;
   • Phối hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế;
   • Phối hợp với y tế của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế trong việc quản lý và đánh giá sức khỏe cho học sinh – sinh viên Đại học Huế;
   • Được quyền trao đổi, hợp tác với các tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất.

   khoa-giao-duc-the-chat-truong-dai-hoc-hue-5

   Khuôn viên của Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại học Huế

   Đội ngũ cán bộ, giảng viên

   Tổng số cán bộ, viên chức - lao động hợp đồng gồm: 84 người trong đó có 7 Tiến sĩ, 3 giảng viên chính, 45 Thạc sĩ, 7 nghiên cứu sinh.

   khoa-giao-duc-the-chat-truong-dai-hoc-hue-1

   Sinh viên của Khoa Giáo dục thể chất trong giờ luyện tập

   Chương trình đào tạo

   1. Giáo dục Thể chất

   2. Giáo dục Quốc phòng – An ninh

   khoa-giao-duc-the-chat-truong-dai-hoc-hue-3

   Sinh viên đạt nhiều huy chương tại Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế

   khoa-giao-duc-the-chat-truong-dai-hoc-hue-2

   Lê khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại học Huế

   Nguồn: Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại học Huế

   Địa điểm