Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên | Edu2Review

Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Sư phạm tiếng Nga

Ngành

Tiếng Nga

Chương trình

Thời gian đào tạo: 5 năm.

Khối lượng kiến thức: 172 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT, hoặc tương đương có đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm (ba chung) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên và của Khoa Ngoại ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy ở các bậc phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp và làm các công việc nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ đích. Làm việc trong các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc sử dụng ngôn ngữ đích.

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp

Ngôn ngữ Pháp

Ngành

Tiếng Pháp

Chương trình

Thời gian đào tạo: 5 năm.

Khối lượng kiến thức: 173 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT, hoặc tương đương có đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm (ba chung) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên và của Khoa Ngoại ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu hoặc làm công tác đối ngoại có liên quan đến ngôn ngữ đích trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng ngôn ngữ đích, hoặc làm hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch.

Ngôn ngữ Nga

Tiếng Nga

Ngôn ngữ Nga

Ngành

Tiếng Nga

Chương trình

Thời gian đào tạo: 5 năm.

Khối lượng kiến thức: 173 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT, hoặc tương đương có đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm (ba chung) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên và của Khoa Ngoại ngữ.

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm