Khoa Quản trị và Kinh doanh - Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Khoa Quản trị và Kinh doanh - Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

1 khóa học

Quản trị doanh nghiệp và công nghệ

Quản lý công nghiệp
1 thời lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 156 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) có mục tiêu chính là đào tạo các cử nhân có trình độ kiến thức liên ngành về doanh nghiệp và công nghệ, có kỹ năng tự nghiên cứu và thực hành tốt để có thể làm việc ngay sau khi ra trường và chủ động tiếp tục học tập suốt đời để đổi mới, sáng tạo công nghệ và tham gia vào các quá trình khởi nghiệp và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Định hướng nghề nghiệp chính của các cử nhân MET là làm trợ lý cho Hội đồng quản trị/Ban giám đốc, trợ lý cho các trưởng/phó phòng/ban, hoặc tự khởi nghiệp theo năng lực và đam mê.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình MET có phẩm chất đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng hỗ trợ phát triển nghiên cứu công nghệ, sản phẩm công nghệ, dịch vụ và tham gia công tác lãnh đạo, quản trị, điều hành tại các tổ chức và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoặc tự khởi nghiệp.

Sinh viên MET tốt nghiệp loại Khá, Giỏi sẽ đạt được 5 kỹ năng chính sau:

  • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 6.0 trở lên.
  • Kỹ năng sử dụng Luật và soạn thảo hợp đồng.
  • Kỹ năng thiết kế, lập trình, thiết kế hệ thống công nghệ.
  • Kỹ năng quản trị công nghệ (sản xuất, phát triển sản phẩm,...).
  • Kỹ năng quản trị kinh doanh (Lập chiến lược, kế hoạch tài chính, công nghệ, nhân sự, sản xuất,...).

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp theo chuẩn đầu ra, tại các doanh nghiệp cũng như các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững theo các vị trí nghề nghiệp sau:

  • Trợ lý Giám đốc, Chủ tịch HĐQT: đây là nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và được các doanh nghiệp phỏng vấn đặt hàng HSB đào tạo và cấp học bổng toàn phần theo hợp đồng tài trợ học bổng ký ba bên giữa nhà trường với doanh nghiệp và với sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng.
  • Trợ lý Trưởng phòng: các sinh viên tốt nghiệp với kết quả học tập khá giỏi theo định hướng nghề nghiệp và các môn học lựa chọn có khả năng làm Trợ lý cho các Trưởng Phòng Chiến lược, Kế hoạch, Công nghệ, Tài chính, Nhân lực, Sản xuất, Marketing, Bán hàng, Dịch vụ chăm sóc khách hàng,...
  • Nhà quản trị tại các công ty vừa và nhỏ (SMEs), công ty gia đình, công ty khởi nghiệp: các sinh viên tốt nghiệp với các nhóm môn học lựa chọn có khả năng đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau tại các SMEs, công ty gia đình, hoặc tham gia các nhóm khởi nghiệp.
  • Trợ lý hoặc chuyên viên cho các cơ quan và tổ chức: các sinh viên tốt nghiệp theo định hướng nghề nghiệp của cá nhân và gia đình có khả năng làm chuyên viên tại các phòng/ban dự án về công nghệ, kế hoạch, tài chính,… tại cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm