Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

   Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
   Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
   Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
   Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
   4 hình 3 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   3 ngành

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   4 năm
   Hệ thống thông tin quản lý
   4 năm

   Chuẩn đầu ra

   Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý nắm vững kiến thức chuyên ngành, có năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc trong lĩnh vực liên quan; đồng thời thành thạo, làm chủ các kĩ năng cần thiết để hoàn thành các công việc được giao; là những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

   Nắm vững và vận dụng các kiến thức của ngành Hệ thống thông tin quản lý như mô hình hóa và thiết kế hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin quản lý và doanh nghiệp, quản trị dự án, phân tích kinh doanh hỗ trợ ra quyết định, phát triển các hệ thống hướng đối tượng và các nguyên lí an toàn thông tin;

   Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu của ngành như thiết kế đa phương tiện và phát triển web, lập kế hoạch và hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, thương mại, tài chính – ngân hàng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Với sự kết hợp của các khối kiến thức thuộc các lĩnh vực khác nhau như quản lý, kinh tế, công nghệ,..., sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc ở các lĩnh vực, ngành khác nhau trong các tổ chức, doanh nghiệp:

   • Chuyên viên nghiên cứu, tham gia hoạch định chính sách, phát triển dự án về ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin quản lý và kinh doanh tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp;
   • Chuyên viên phân tích, thiết kế các hệ thống quản lý và kinh doanh, chuyên gia tư vấn phát triển kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ ngân hàng, chuyên gia thiết kế và vận hành các hệ thống kinh doanh / hỗ trợ ra quyết định / quản trị tri thức;
   • Chuyên viên quản trị hạ tầng công nghệ thông tin cho các hệ thống thông tin quản lý và kinh doanh, chuyên gia tư vấn về công nghệ và tích hợp hệ thống, chuyên viên điều hành kĩ thuật các hệ thống thông tin doanh nghiệp, chuyên viên điều hành thương mại điện tử, chuyên viên phân tích kinh doanh điện tử;
   • Tham gia vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển và sáng chế đổi mới phần mềm và các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động quản lý và kinh doanh;
   • Hoạch định, triển khai và quản lý các hoạt động và hệ thống kinh doanh độc lập của riêng mình.

   Học phí

   Hệ thống thông tin quản lý: 168 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 7.200 USD/sinh viên/khoá học.

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   4 năm
   Kinh doanh quốc tế
   4 năm

   Chuẩn đầu ra

   Tốt nghiệp chương trình đào tạo, sinh viên nắm vững được những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và kinh doanh quốc tế, về tổ chức và quản lí hoạt động kinh doanh quốc tế, về vai trò và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị trong bối cảnh kinh doanh quốc tế và kiến thức chuyên sâu về một mảng hoạt động kinh doanh cụ thể (Tài chính, Kế toán, và Marketing).

   Sinh viên có thể hiểu sâu và vận dụng hiệu quả các kiến thức ngành như quản trị thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư và quản trị dự án quốc tế, đấu thầu, tài chính và quản trị rủi ro, kế toán quốc tế vào thực tế.

   Sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định trong việc tổ chức và quản lí các hoạt động kinh doanh quốc tế; nắm và vận dụng được các kiến thức bổ trợ về phương pháp nghiên cứu, văn hóa kinh doanh, kinh tế đối ngoại Việt Nam, kinh tế các khu vực Châu Âu, Châu Á – Thái bình dương, các công ước và hiệp định thương mại quốc tế.

   Hình thành kĩ năng về kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc tế nói riêng như: lập kế hoạch công việc, tổ chức sắp xếp công việc, và kiểm soát công việc hiệu quả; lập và quản lí ngân sách, tạo động lực và quản lí nhân viên; quản lí dự án; thiết kế và triển khai các chương trình marketing, truyền thông hiệu quả, chăm sóc đối tác; tác nghiệp trong môi trường quốc tế; và kĩ năng sử dụng tiếng Anh phục vụ công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Trong quá trình học, sinh viên có nhiều cơ hội để đi học chuyển tiếp ở nước ngoài. Bằng tốt nghiệp được công nhận và có thể học thạc sĩ, tiến sĩ, làm việc ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như:

   • Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước;
   • Đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam và của Việt Nam ở nước ngoài;
   • Chuyên viên quản lý phân phối;
   • Chuyên viên quản lý thương mại quốc tế;
   • Chuyên viên xuất nhập khẩu;
   • Chuyên viên kinh doanh quốc tế;
   • Chuyên viên đầu tư quốc tế;
   • Chuyên viên hậu cần kinh doanh;
   • Đại diện bán hàng quốc tế;
   • Chuyên viên marketing;
   • Chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế;
   • Kế toán viên;
   • Giao dịch viên quốc tế;
   • Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh.

   Học phí

   Chương trình Kinh doanh quốc tế: 186 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Chuẩn đầu ra

   Về kiến thức

   Sinh viên tốt nghiệp chương trình được trang bị kiến thức cơ bản và có hệ thống về kinh tế, pháp luật kinh doanh quốc tế, những kiến thức cốt lõi về kinh doanh, đồng thời được trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có đủ trình độ tiếng Anh (6.0 – 6.5 IELTS) để làm việc trong môi trường quốc tế.

   Về kỹ năng

   Sinh viên được trang bị những kỹ năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và phân tích các báo cáo tài chính; kỹ năng xử lý các nghiệp vụ, phân tích và xử lý tình huống; kỹ năng lãnh đạo và các giá trị đạo đức nghề nghiệp từ đó nâng cao khả năng thành công trong môi trường làm việc của các Kế toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán tại các cơ quan quản lý nhà nước.
   • Kiểm toán viên tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, kiểm toán viên tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập, chuyên gia phân tích tài chính, phân tích thị trường, quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp.
   • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, kế toán - kiểm toán, tài chính.
   • Có cơ hội học tập ở bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp.
   • Được trang bị kỹ năng để làm việc ở trong và ngoài nước.
   • Tư vấn viên về kế toán, kiểm toán, quản trị rủi ro và chiến lược kinh doanh.

   Học phí

   Tồng học phí: 270.130.000 VND (tương đương với 11.900 USD) (có thể thay đổi theo tỉ giá niêm yết của ngân hàng tại thời điểm thu, và các khoản phí và lệ phí khác theo quy định).

   Trong đó, năm nhất: 59.020.000 VND (tương đương 2.600 USD); năm thứ hai: 65.830.000 VND (tương đương 2.900 USD); năm thứ ba: 70.370.000 VND (tương đương 3.100 USD); năm thứ tư: 74.910.000 VND (tương đương 3.300 USD). Học phí được đóng theo kỳ học.

   Ghi chú: Trong giai đoạn học tại Khoa Quốc tế, nếu số lượng sinh viên theo học mỗi chương trình dưới 15 người/lớp, Khoa có quyền trì hoãn khóa học hoặc bố trí sinh viên chuyển sang chương trình khác.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung về Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

   Khoa Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-International School) là đơn vị tiên phong trong đào tạo đại học và sau đại học các ngành, chuyên ngành toàn bộ bằng tiếng Anh, đã hợp tác với gần 40 trường đại học ở nước ngoài. Bằng cử nhân và thạc sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học nước ngoài cấp. Năm 2016, Khoa Quốc tế cũng là đơn vị tiên phong và đầu tiên trong Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai chương trình thu hút học giả, trong đó nhiều giáo sư ở nước ngoài sẽ tham gia vào công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Khoa.

   Giới thiệu về Khoa Quốc tế - ĐHQG HN

   Sơ lược về Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (Nguồn: Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội)

   Khoa Quốc Tế là đơn vị đi đầu trong đào tạo đại học và sau đại học bằng tiếng nước ngoài, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, từ một đơn vị chỉ thực hiện chương trình đào tạo đại học bằng tiếng Nga khi mới thành lập tháng 7 năm 2002, đến nay Khoa Quốc tế đã xây dựng và triển khai thành công trên 10 chương trình đào tạo đại học bằng Tiếng Anh như Cử nhân Kinh doanh quốc tế; Kế toán phân tích, Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý; Khoa học quản lý; Kế toán; Tin học và Kỹ thuật máy tính; đào tạo bằng tiếng Nga như Cử nhân ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; đào tạo bằng tiếng Pháp như Bác sĩ Nha khoa; ngành Kinh tế và Quản lý. Ở bậc sau đại học, Khoa Quốc tế hiện đang đào tạo nhiều chương trình thạc sĩ như Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA, EMBA); Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Việt Nam và Đông Nam Á); Thạc sĩ Marketing & Dự báo; Thạc sĩ Quản lý thông tin (MIM).

   Các bộ môn trực thuộc

   Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ

   Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý

   Bộ môn Đào tạo dự bị

   Bên cạnh đó, Khoa còn đào tạo các khoá học ngắn hạn và các khóa đào tạo kỹ năng, thực hành, thực tập, thăm quan, khởi nghiệp, kết nối mạng lưới nhà sử dụng lao động trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Quốc tế và các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước đã được triển khai rất thiết thực, hiệu quả.
   Tại Khoa Quốc tế, việc giảng dạy, học tập toàn bộ bằng tiếng Anh với sự tham gia của khoảng gần 100 giảng viên, chuyên gia hằng năm đến từ nhiều nước trên thế giới đã tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu, làm việc năng động, sáng tạo, hiện đại và hội nhập cao.
   khoa-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi

   Các bộ môn đào tạo tại Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (Nguồn: Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội)

   Nguồn: Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

   Địa điểm