Khoa Quốc Tế — Đại học Thái Nguyên | Edu2Review

Khoa Quốc Tế — Đại học Thái Nguyên

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản lý tài nguyên và môi trường quốc tế

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường quốc tế

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kế toán - Kiểm toán Quốc tế

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán Quốc tế

Ngành

Kế toán

Quản trị kinh doanh Quốc tế

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh Quốc tế

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh Quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh Quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế
 

Giới thiệu

Địa điểm