Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

   Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
   Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
   Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
   Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
   4 hình 1 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   7 ngành

   Quản trị các tổ chức tài chính

   Tài chính doanh nghiệp
   1 tháng
   Tài chính doanh nghiệp
   1 tháng

   Tài chính Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Kinh tế Chính trị

   Kinh tế Chính trị
   1 tháng
   Kinh tế Chính trị
   1 tháng

   Quản lý kinh tế

   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng

   Kinh tế Quốc tế

   Kinh tế
   1 tháng
   Kinh tế
   1 tháng

   Kinh tế biển

   Kinh tế Chính trị
   1 tháng
   Kinh tế Chính trị
   1 tháng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   (website: sgs.vnu.edu.vn)

   Địa điểm