Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Quản trị các tổ chức tài chính

Tài chính doanh nghiệp
1 tháng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Kinh tế Chính trị

Kinh tế Chính trị
1 tháng

Quản lý kinh tế

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Kinh tế Quốc tế

Kinh tế
1 tháng

Kinh tế biển

Kinh tế Chính trị
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm