Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Khoa sau Đại Học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

      0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Chương trình

      7 khóa học

      Quản trị các tổ chức tài chính

      Tài chính doanh nghiệp
      1 tháng
      Tài chính doanh nghiệp
      1 tháng

      Tài chính Ngân hàng

      Tài chính Ngân hàng
      1 tháng
      Tài chính Ngân hàng
      1 tháng

      Quản trị kinh doanh

      Quản trị kinh doanh
      1 tháng
      Quản trị kinh doanh
      1 tháng

      Kinh tế Chính trị

      Kinh tế Chính trị
      1 tháng
      Kinh tế Chính trị
      1 tháng

      Quản lý kinh tế

      Kinh tế - Quản lý
      1 tháng
      Kinh tế - Quản lý
      1 tháng

      Kinh tế Quốc tế

      Kinh tế
      1 tháng
      Kinh tế
      1 tháng

      Kinh tế biển

      Kinh tế Chính trị
      1 tháng
      Kinh tế Chính trị
      1 tháng

      Đánh giá

      0 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Giới thiệu

      Địa điểm