Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. HCM | Edu2Review

Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. HCM

7 đánh giá
8.0
Tốt
7 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.4
Quan tâm sinh viên
8.3
Hài lòng về học phí
6.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.3
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
7.7
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.4
Quan tâm sinh viên
8.3
Hài lòng về học phí
6.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.3

Chương trình

Dược học

Dược

Dược học

Ngành

Dược

Y khoa

Y khoa

Y khoa

Ngành

Y khoa
 

Giới thiệu

Địa điểm