Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

   Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
   Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
   Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
   Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   4 khóa học

   Răng hàm mặt

   Răng hàm mặt
   6 năm
   Răng hàm mặt
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 214 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức cơ bản của y học và nha khoa hiện đại; có kiến thức và kĩ năng thực hành trong dự phòng và điều trị các bệnh răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; có khả năng kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền; có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ răng miệng cho nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Hiểu được đặc điểm giải phẫu, cấu trúc của răng hàm mặt trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
   • Đánh giá được sự thay đổi các trạng thái cơ thể trong những điều kiện bình thường và bệnh lý.
   • Cải tiến các kỹ thuật thăm dò chuẩn đoán bệnh lý răng miệng, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công việc.
   • Sử dụng kết hợp được một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh răng hàm mặt

   Về kiến thức

   • Áp dụng được những kiến thức cơ bản, cơ sở vào thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán bệnh lý răng hàm mặt.
   • Áp dụng được các phương pháp, các kỹ thuật để thực hiện được các xét nghiệm cần thiết trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý răng hàm mặt.
   • Đánh giá, phân tích, đề xuất giải pháp và giải quyết vấn đề sức khỏe răng miệng.
   • Vận dụng tổng hợp kiến thức thu được để phân tích và đánh giá các vấn đề sức khỏe răng miệng tại bệnh viện và cộng đồng.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   4 năm
   Điều dưỡng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 202 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo người điều dưỡng trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   • Thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.
   • Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.
   • Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện qui trình điều dưỡng.
   • Tham gia làm tốt công tác quản lý điều dưỡng, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.
   • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng chống và chữa bệnh.
   • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch bệnh.
   • Tư vấn và giáo dục về sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
   • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.

   Dược học

   Dược
   5 năm
   Dược
   5 năm

   Thời gian đào tạo: 5 năm

   Khối lượng kiến thức: 178 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y – dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kĩ năngchuyên môn cơ bản để cộng tác với bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn,hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sócvà bảo vệ sức khỏe nhân dân, có tầm nhìn và năng lực sáng tạo, khả năng hội nhập tốt.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   • Làm chủ được các kiến thức về nguyên liệu sử dụng làm thuốc trên các khía cạnh thuốc về Dược.
   • Phát triển nghiên cứu dựa trên các thành tựu công nghệ như sinh học, hóa dược, nano,…
   • Có kiến thức sâu rộng về mô hình tổ chức ngành Dược và các kiến thức về chính sách quốc gia liên quan đến Dược.
   • Làm chủ thông tin, cung cấp thông tin và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến người bệnh một cách chính xác, cập nhật và đáng tin cậy.
   • Được thực tập trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở Dược hiện đại trong quá trình thực tập để có thể tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp trước khi ra trường.
   • Nhận biết và nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa học dược ở mức độ cơ bản, các tình huống nghiệp vụ.
   • Hợp tác tốt đối với người bệnh và các đối tượng khác , thực hiện các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
   • Thực hiện được công tác quản lý nguồn nhân lực, nhận thức được trách nhiệm với cộng đồng, người bệnh và ngành nghề Dược.

   Y khoa

   Y đa khoa
   6 năm
   Y đa khoa
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 323 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sĩ đa khoa – Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0, có tầm nhìn và năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học y học trong bảo vệ và chăm sức khỏe nhân dân, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   • Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên như hóa học, sinh học, vật lý, lý sinh để giải thích các hiện tượng bệnh lý.
   • Phân tích được các hiện tượng, các cơ chế hoạt động, nguyên lý vận hành của các trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.
   • Tiếp cận được với các kiến thức y sinh học và kỹ thuật y dược hiện đại.
   • Vận dụng được kiến thức cốt lõi về khoa học sức khỏe và các mối liên quan giữa sức khỏe với các yếu tố môi trường, xã hội.
   • Đánh giá và phân tích được mối liên quan giữa sức khỏe, bệnh tật với môi trường và các yếu tố tâm lý – xã hội.
   • Hiểu được đặc điểm giải phẫu, cấu trúc và hoạt động của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Đánh giá được sự thay đổi các trạng thái cơ thể trong những điều kiện bình thường và bệnh lý.
   • Áp dụng được những kiến thức cơ bản, cơ sở để giải thích một cách sâu sắc các triệu chứng bệnh lý của người bệnh. Phân tích và tổng hợp được các triệu chứng, các dấu hiệu để chẩn đoán các tình trạng bệnh lý.
   • Áp dụng được các phương pháp, các kỹ thuật để điều trị và chăm sóc người bệnh.
   • Vận dụng tổng hợp kiến thức thu được để phân tích, đánh giá, xử trí các vấn đề sức khỏe tại bệnh viện và cộng đồng.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Khoa Tạm Ổn

   Đã học khoá học: Răng Hàm Mặt tại đây.

   Ưu điểm

   - Có nhiều giảng viên tâm huyết
   - Trường mới xây, cơ sở vật chất ổn
   - Điều kiện thực hành lâm sàng khá ổn
   - Học phí thấp

   Điểm cần cải thiện

   - Số lượng giảng viên còn ít, có môn dồn lại học trong 1 tuần
   - CLB tổ chức còn kém, ít CLB
   - Có nhân thể nhưng ít được thực hành
   - Thi cử chưa được nghiêm túc, vẫn còn gian lận, trao đổi được nhiều

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trải nghiệm cũng ổn, có nhiều giảng viên có tâm giúp khích lệ sinh viên có thêm tinh thần học hỏi, nếu điểm phù hợp thì có thể nên học,

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu về Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

   Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) được thành lập theo Quyết định số 1154/QĐ-TCCB ngày 16/03/2007 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), với nhiệm vụ : đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế trong các bệnh viện và các cơ sở y tế; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y - dược.

   Giới thiệu về Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

   Tầm nhìn và sứ mệnh

   Phát triển Khoa Y Dược – ĐHĐN thành Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN với các chương trình đào tạo tiên tiến, đa ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực.

   Phát triển Trung tâm Y khoa – ĐHĐN thành Bệnh viện Trường Đại học Y Dược – ĐHĐN hiện đại, kỹ thuật cao.

   Khoa Y Dược –ĐHĐN có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; là động lực quan trọng cho sự phát triển nguồn nhân lực y tế của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

   Đội ngũ giảng viên

   Đại học Đà Nẵng hiện có 1.890 cán bộ, công chức, trong số đó có 1.300 cán bộ giảng dạy. Chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng cao. Hiện nay, 20% cán bộ giảng dạy của trường có trình độ tiến sĩ và 70% có trình độ thạc sĩ.

   Đội ngũ giảng viên Khoa Y Dược – ĐHĐN

   Cơ sở vật chất

   Có Tòa nhà Khoa Y Dược tại Khu đô thị Đại học Đà Nẵng. Cơ sở thực hành kỹ năng tiền lâm sàng tại Trung tâm Y khoa – ĐHĐN, phòng thí nghiệm trung tâm y học và kỹ năng tiền lâm sàng đủ điều kiện đào tạo thực hành chất lượng cao và nghiên cứu cơ bản cho ngành Y đa khoa.

   Ngoài ra đại học Đà nẵng còn đầu tư, mua sắm thiết bị, máy móc, dụng cụ lắp đặt, vận hành thử nghiệm, hoàn thiện. Phòng thí nghiệm y học cơ sở, dược học, đủ điều kiện thực hành.Thư viện có tầm quan trọng không nhỏ đối với việc giảng dạy và nghiên cứu.

   Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kinh phí 100 tỷ đồng để xây dựng tòa nhà 5 tầng với tổng diện tích 8.000 m2 cho Khoa Y Dược ĐHĐN tại Làng Đại học Đà Nẵng P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Dự kiến cuối năm 2015 khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018.

   Khoa Y Dược – ĐHĐN tổ chức Lễ tri ân Macchabée

   Nguồn: Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

   Địa điểm